ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В УКРАИНЕ

  • М.А. Перепелица

Анотація

Стаття присвячена дослідженню практичних проблем здійснення фінансового моніторингу в Укра- їні на підставі його інституціонального складника. Обґрунтовується позиція щодо того, що система фінансового моніторингу в Україні повинна бути побудована на підставі правоохоронного типу (виду).

Посилання

1. Мельник В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов: монография. Москва: МЦФЭР, 2007. 524 с.
2. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: монография. Москва, 2009. 224 с.
3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702. Відомості Верховної Ради України. 2014. № № 50–51. Ст. 2057.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
7-11
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО