Головний редактор:
Саінчин Олександр Сергійович – завідувач кафедри галузевого права Херсонського державного університету, д.ю.н., професор


Заступники головного редактора:

Галунько Віра Миколаївна – професор кафедри історії та теорії національного і міжнародного права Херсонського державного університету, д.ю.н., доцент

Єщук Ольга Михайлівна – професор кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету, д.ю.н., доцент


Відповідальний секретар:
Гавловська Аліна Олександрівна – доцент кафедри галузевого права Херсонського державного університету, к.ю.н.


Члени редакційної колегії:

Бевзенко Володимир Михайлович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, д.ю.н., професор

Волошин Юрій Олексійович – завідувач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Коровайко Олександр Іванович – голова Апеляційного суду Херсонської області, д.ю.н.

Кубічек Павол – завідувач кафедри комерційного права Інституту приватного права Пан’європейського університету, д.ю.н., професор (Республіка Словаччина, м. Братислава)

Літвін Валерій Валерійович – голова громадської організації «Єдиний Щит», голова Херсонської обласної ветеранської організації громадської організації «Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України», к.ю.н.

Леоненко Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету, д.ю.н., доцент

Литвинов Олексій Миколайович – завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Лукашевич Віталій Григорович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Класичного приватного університету, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Мельник Роман Сергійович – професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор, старший науковий співробітник

Мікулін Віктор Петрович – заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, д.ю.н., професор

Новікова Марія Миколаївна – доцент кафедри історії та теорії національного і міжнародного права, к.ю.н., доцент

Риженко Ірина Миколаївна – завідувач кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету, к.ю.н., доцент

Рябініна Тетяна Кимівна – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Південно-Західного державного університету, к.ю.н., професор, Заслужений юрист Російської Федерації (Російська Федерація, м. Курськ)

Слінько Сергій Вікторович – професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії Правових наук України, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, д.ю.н., доктор теології, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Фріс Павло Львович – завідувач кафедри кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Чертова Надія Андріївна – проректор з адміністративної та правової роботи Північного (Арктичного) федерального університету імені М.В. Ломоносова, д.ю.н., професор, почесний працівник вищої професійної освіти, Заслужений юрист Російської Федерації (Російська Федерація, м. Архангельськ)

Шутак Ілля Дмитрович – професор кафедри теорії та історії права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.