ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ ХХІ СТ. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: геноцид, воєнні злочини, концепція злочину геноциду

Анотація

У цій статті поставлено за мету дослідження ознак злочинів геноциду в російсько-українській війні ХХІ ст. Для досягнення задекларованої мети й отримання належних результатів дослідження використано таку сукупність методів: порівняльно-правовий метод, логіко-юридичний метод, історико-правовий метод, нормативно-догматичний метод та ін. Результати та висновки такої діяльності. Геноцид – це воєнний злочин проти членів певної національної, етнічної, расової чи релігійної групи з умисною метою повного чи часткового її знищення та має спрямованість на ліквідацію культури й національної ідентичності групи людей. Міжнародне гуманітарне право передбачає кримінальну відповідальність за злочини геноциду – на рівні міжнародного правосуддя розглядаються справи щодо геноциду стосовно вищого військово-політичного керівництва держави, в інших випадках розслідування злочинів геноциду здійснюється на національному рівні. Міжнародно-правовий механізм запобігання воєнним злочинам передбачає, що у випадку, якщо певні діяння вказують на те, що може бути вчинено злочин геноциду, то суб’єкти міжнародних відносин зобов’язанні вжити всіх можливих заходів щодо цього попередження. Дії РФ під час російсько-української війни мають ознаки геноциду: публічні заклики до знищення українців як представників «нації. якої не існує»; цілеспрямовані обстріли критичної цивільної інфраструктури, переслідування та знищення проукраїнських громадян; фізичне знищення українців, зокрема масове здійснення тортур І страт українських військовополонених і цивільних, обстріли житлових будинків, повторні удари ракетами та безпілотниками під час рятувальних операцій; вжиття заходів щодо зміни національної ідентичності українських дітей; знищення та пограбування об’єктів культурної спадщини; відмова В доступі до гуманітарної допомоги та ін. Визнання Українською державою та рядом інших держав на офіційному рівні дій Росії проти України як геноциду демонструє готовність допомагати в документуванні та розгляді фактів геноциду, сприяє створенню спеціальних комісій та органів правосуддя, які розслідують і розглядають злочини геноциду, та зумовлює політичний тиск і вжиття дипломатичних заходів щодо РФ, яка вчиняє акти геноциду, та вжиття заходів щодо його попередження.

Посилання

1. Багінський А. В., Лініченко В. В. Ознаки геноциду в російсько-українській війні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (58). 2023. С. 29–39.
2. Зеленчук В. Геноцид українців: питання політики і міжнародного права. Інститут масової інформації. URL: https://imi.org.ua/monitorings/genotsyd-ukrayintsiv-pytannya-polityky-i-mizhnarodnogo-prava-i56377 (дата звернення: 11.03.24).
3. Іліки М. Геноцид українського народу – злочин, що підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. CHERNIVTSI LAW SCHOOL. URL: https://law.chnu.edu.ua/henotsyd-ukrainskoho-narodu-zlochyn-pidpadaie-pid-mks/ (дата звернення: 10.03.24).
4. Краснікова О. В. Ознаки геноциду українського народу під час сучасної війни України та Росії. Юридичний науковий електронний журнал. № 5/2023. С. 409–412.
5. Редзік А. Шлях Рафаеля Лемкіна до концепції геноциду. Українське право. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/shlyakh-rafaelya-lemkina-do-kontseptsiyi-genotsydu/ (дата звернення: 04.03.24).
6. Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 11.12.1946. Генеральна Асамблея ООН. URL: https://21.helsinki.org.ua/index.php?id=1388824041 (дата звернення: 80.03.24).
7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1 & t e x t = % D 0 % B 3 % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 0 % B E % D1%86%D0%B8%D0%B4#w1_1 (дата звернення: 12.03.24).
8. Міжнародний суд у Гаазі виніс вирок у справі позову Боснії і Герцеґовини проти Сербії. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/959952.html (дата звернення: 08.03.24).
9. Нація. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-71029 (дата звернення: 10.03.24).
10. Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» : постанова Верховної Ради України від 14.04.2022 № 2188-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text (дата звернення: 11.03.24).
11. Слідча група з воєнних злочинів в Україні буде розслідувати й злочин геноциду – ОГП. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-jit-rozsliduvannia-zlochyn-henotsydu/32364080.html (дата звернення: 15.03.24).
12. Шкута О. О. Загальнотеоретичні аспекти криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2021. № 49. С. 132–135. https://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc49/30.pdf (дата звернення: 04.03.24).
13. An Independent Legal Analysis of the Russian Federation’s Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent. New Lines Institute. URL: https://newlinesinstitute.org/rules-based-international-order/genocide/an-independent-legal-analysis-of-the-russian-federations-breaches-of-the-genocide-convention-in-ukraine-and-the-duty-to-prevent/(дата звернення: 14.03.24).
14. Shkuta O.O. Crimes in the Military Sphere: Reasons and Conditions. European Reforms Bulletin № 2, 2020. P. 74–77. http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1845/1/74-77.pdf (дата звернення: 12.03.24).
15. Halunko Vira, Shkuta Oleh, Predmestnikov Oleh, Petrenko Nataliia, Holenko Nina. (2021) International experience in assessing the effectiveness of law enforcement agencies in crime prevention Cuestiones Políticas. Vol. 39 № 68 (enero-junio 2021). P. 343–355. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35419/37520 (дата звернення: 11.03.24).
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
42-47
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПРАВО ЄС. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО