РЕАЛІАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ЇХ ЗАХИСТ В ЕПОХУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: права людини, трансформаційні процеси, захист прав людини

Анотація

Метою статті є висвітлення основних конституційних прав людини у сучасному стані та те, як військова агресія росії вплинула на можливість реалізації основних прав та свобод людини. Людина, її права свободи становлять у правовій державі найвищу соціальну цінність, а саме їх забезпечення та найповнішу реалізацію у всіх трансформаційних процесах. Зокрема, і у суспільному житті реалізація прав як основна людиноцентристська ідеологія має бути спрямована на всю державну діяльність. Навіть в умовах війни не можна нехтувати основними аспектами та принципами конституційного ладу України або забувати про них, адже вони ґрунтуються на визнанні людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості та безпеки найвищою соціальною цінністю, пріоритету її прав і свобод. Результати. Нині, як ніколи, ми чітко усвідомлюємо ціну прав та свобод людини. Наші воїни цілодобово відстоюють та захищають основоположні права, гарантовані нам Конституцією України та низкою інших нормативно-правових актів. Опинившись впритул до агресора, наступає усвідомлення цінності основоположних прав, якими ми наділені в Україні, та усвідомлення потреби користуватись основними правами та свободами, будучи вільною людиною на вільній землі. Від 22 лютого 2022 року багато правників ведуть дискусії щодо неправомірності введення певних обмежень наших конституційних прав у рамках забезпечення оборони та захисту держави. Можна безперервно і нам почати дискутувати у своїх дослідженнях, проте ми маємо розуміти кінцеву мету відповідних обмежень. Адже на вагах стоять не просто наші принципи та амбіції, а життя цілої нації та держави Україна. Під час написання цієї статті використовувались методи узагальнення та аналізу та дедукції. Висновки. Незважаючи на сучасні виклики чи зовнішнього агресора, будь-яке втручання державної влади у реалізацію та забезпечення наших прав має бути чітко юридично закріпленим, відповідати положенням Конституції та бути обґрунтованим. У випадках незаконних обмежень прав людини і громадянина законом передбачено їх захист у судовому порядку. Крім судового захисту порушених прав, держава гарантує поновлення порушених прав у разі звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми можемо звернутись до низки інших органів, таких як Конституційний Суд України та Європейський суду з прав людини, де кожному гарантується право звернутись із підстав, установлених та визначених законодавством України.

Посилання

1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80Text (дата звернення: 17.02.2024).
2. Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14Text (дата звернення: 18.02.2024).
3. Закон України «Про державну таємницю» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12Text (дата звернення: 18.02.2024).
4. Наталія Богута: «Вимкніть камеру: які обмеження на зйомку фото та відео діють в Україні». Видавництво «Фокус». 2022. URL: https://focus.ua/uk/voennye-novosti/528028-vykluchite-kameru-kakie-ogranicheniya-na-semku-foto-i-videodeystvuyut-v-ukraine (дата звернення: 19.02.2024).
5. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80Text (дата звернення: 19.02.2024).
6. Закон України «Про Конституційний Суд України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19Text (дата звернення: 19.02.2024).
7. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15Text (дата звернення: 19.02.2024).
Опубліковано
2024-03-28
Сторінки
5-8
Розділ
СЕКЦІЯ 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО