МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТРИБУНАЛІВ

Ключові слова: міжнародне правосуддя, міжнародні трибунали, Міжнародний кримінальний суд

Анотація

У цій статті поставлено за мету розглянути окремі аспекти механізму діяльності міжнародних трибуналів. Для досягнення мети та отримання відповідних результатів дослідження використано таку сукупність методів: історико-правовий, методи формальної логіки, компаративістський метод. Результатами цієї діяльності є такі висновки. В історії міжнародного правосуддя за результатами воєнних конфліктів та війн функціонували такі міжнародні трибунали, як: Нюрнберзький трибунал, Міжнародний військовий трибунал для Східної Азії, Міжнародний трибунал з Югославії, Міжнародний трибунал з Руанди, Надзвичайні палати в судах Камбоджі, Спеціальний суд у справах Сьєрра-Леоне, Спеціалізовані судові палати та спеціалізована прокуратура щодо Косово, Міжнародний кримінальний трибунал для Сирії, Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів. Їхня діяльність стала підґрунтям та передумовою для створення Міжнародного кримінального суду, заклала фундамент міжнародного правосуддя, сформувала низку міжнародно-правових понять та принципів у сфері міжнародного кримінального правосуддя. Міжнародний кримінальний суд – це перший постійно діючий правовий інститут міжнародного правосуддя з переслідування осіб, звинувачених у системному здійсненні геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнних злочинів. Такий суд створений на основі Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1988 р. Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у таких справах, як: справа щодо злочинів, вчинених на Майдані під час Революції Гідності; справа щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених на її території, та вживає всіх необхідних заходів щодо сприяння діяльності такого трибуналу на території України. Питання щодо ратифікації Україною Римського статуту особливої актуальності набуває в умовах євроінтеграційних процесів та повномасштабного вторгнення рф, оскільки ратифікація статуту дозволить Україні отримати права повноцінного члена Міжнародного кримінального суду, реформувати українське кримінальне законодавство, впровадити у систему правосуддя сучасні міжнародні стандарти та притягнути винних у воєнних злочинах до кримінальної відповідальності незалежно від посади, яку вони обіймають у країні-агресорі.

Посилання

1. Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / кер. роботи М.Ю. Черкес. Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2006. 17 с.
2. Конституція України 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4761 (дата звернення: 15.09.2023).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України 13.04.2012 р. № 4651-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n5091 (дата звернення: 11.09.2023).
4. Кучевська С.П. Проблеми гармонізації законодавства України про кримінальну відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів : ЛьвДУВС, 2009. 22 с.
5. Ліскович М. Україна та Римський статут: чому треба ратифікувати цей договір? Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3691045-ukraina-ta-rimskij-statutcomu-treba-ratifikuvati-cej-dogovir.html (дата звернення: 15.09.2023).
6. Пилипенко В.П. Воєнні злочини в статутах міжнародних кримінальних трибуналів та Римському статуті Міжнародного кримінального суду «правові системи». Науково-практичний електронний журнал. № 1/2. 2018. С. 446–473.
7. Римський Статут Міжнародного кримінального суду : Статут. Організація Об’єднаних Націй. 17.07.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#top (дата звернення: 17.09.2023).
8. Слідчі вже зафіксували понад 98 тисяч воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні, – Клименко. Мультимедійна платформа іномовлення України Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3779549-slidci-vze-zafiksuvali-ponad-98-tisac-voennih-zlociniv-vcinenih-rf-v-ukraini-klimenko.html (дата звернення: 11.10.2023).
9. Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України немає аналогів в історії або чим він відрізняється від усіх попередніх. Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?library=spetsialnyj-mizhnarodnyj-trybunal-schodo-zlochynu-ahresiji-rf-proty-ukrajiny-nemaje-analohiv-v-istoriji-abo-chym-vin-vidriznyajetsya-vid-usih-poperednih (дата звернення: 11.09.2023).
10. Токійський трибунал як механізм притягнення до відповідальності за наслідками Другої світової війни. Екологія. Право людини. URL: http://epl.org.ua/eco-analytics/tokijskyj-trybunal-yak-mehanizm-prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-za-naslidkamy-drugoyi-svitovoyi-vijny/ (дата звернення: 13.09.2023).
11. Що таке трибунал і як проходили найвідоміші процеси в історії. Згадуємо Нюрнберзький, Токійський та трибунал зі злочинів у колишній Югославії. Chas News. URL: https://chas.news/past/scho-take-tribunal-i-yak-prohodili-naividomishi-protsesi-v-istorii (дата звернення: 14.10.2023).
12. Щур Б.В. Діяльність міжнародного кримінального суду: історія і перспективи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. № 6. 2011. С. 106–109.
Опубліковано
2023-11-30
Сторінки
24-29
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПРАВО ЄС; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО