ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЯК ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНІЙ ФОРМІ НАСИЛЬСТВА

Ключові слова: домашнє насильство, ґендерно зумовлене насильство, жінки – жертви насильства.

Анотація

Мета статті – дослідження окремих аспектів досвіду зарубіжних країн у протидії домашньому насильству як ґендерно зумовленій формі насильства. Для досягнення задекларованої мети й отримання належних результатів використано таку сукупність методів: історико-правовий, методи формальної логіки, компаративістський метод. Результати такої діяльності: 1) досліджено доклади міжнародних організації щодо ґендерно зумовленого насильства; 2) обґрунтовано тезу, що кожна країна відрізняється від інших рівнем ефективності забезпечення прав жінки загалом і протидії домашньому насильству зокрема, оскільки законодавство, система державних і недержавних інституцій, що спрямовують свою діяльність на подолання таких негативних соціальних явищ суттєво різняться; 3) виокремлено позитивні надбання зарубіжних країн у сфері протидії домашньому насильству як ґендерно зумовленій формі насильства. Висновки. У відповідних докладах міжнародні організації відмічають, що кожна третя жінка у світі протягом життя стає жертвою тієї чи іншої форми насильства. До чинників взаємодії жінок і чоловіків, які зумовлюють прояви домашнього насильства як ґендерно зумовленої форми насильства відносять: фізичні переваги чоловіків у порівнянні із жінками; історично зумовлену економічну залежність жінки від чоловіка; наявність стереотипів щодо соціальних ролей жінки в суспільстві та сім’ї тощо. Кожна країна вирізняється рівнем ефективності забезпечення прав жінки загалом і протидії домашньому насильству зокрема, оскільки законодавство, система державних і недержавних інституцій, що спрямовують свою діяльність на подолання таких негативних соціальних явищ суттєво різняться. Серед позитивних надбань зарубіжних країн у сфері протидії домашньому насильству як ґендерно зумовленій формі насильства варто назвати: формування національної стратегії із протидії насильству; визнання домашнього насильства злочином; підтримку жертв насильства; реабілітацію насильників; розвиток системи державних і недержавних інституцій, які сприяють ґендерній рівності та протидії домашньому насильству; партнерську співпрацю з поліцією, медичними установами, службами опіки й іншими організаціями для забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблеми; створення системи притулків і кризових кімнат для жертв домашнього насильства; наукове обґрунтування протидії домашньому насильству; розгалужену систему освітньо-інформаційних заходів у сфері протидії домашньому насильству; реалізацію феміністичної зовнішньої політики тощо.

Посилання

1. Чим фонд «Альтернатива насильству» (Alternative to Violence, ATV) може допомогти людині, котра зазнала насильства або нападу? Alternativ til Vold. URL: https://nkvts. webforslag.com/uk/ (дата звернення: 03.08.2023).
2. ATV-kontor i de andre nordiske landene. Alternativ til Vold. URL: https://atv-stiftelsen.no/om-oss/behandlingssamarbeid- i-norden/ (дата звернення: 03.08.2023).
3. Міністерка у справах міжнародної співпраці Швеції та Посол Швеції в Україні разом з UNFPA зустрілися із жінками, що постраждали від ґендерно зумовленого насильства. URL: https://ukraine.unfpa.org/uk/27465 (дата звернення: 05.08.2023).
4. Трамплін до рівності: проєкт зі зміни соціальних норм та викорінення гендерних стереотипів в Україні. UNFPA Ukraine. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wdm1eKAVnB4 (дата звернення: 03.08.2023).
5. Доброта В. Ратифікація Стамбульської конвенції дуже важлива для європейської ідентичності України. Національний пресклуб «Українська перспектива». URL: https://zpu.kr.ua/interv-yu/23035-ratyfikatsiia-stambulskoi-konventsii- duzhe-vazhlyva-dlia-ievropeiskoi-identychnosti-ukrainy (дата звернення: 04.08.2023).
6. Gender Equality and Response to Domestic Violence in the Private Sector of Ukraine: Call for Action. URL: https:// ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/maket_e.pdf (дата звернення: 03.08.2023).
7. The best and worst countries to be a woman. URL: https:// www.nationalgeographic.com/culture/article/peril-progress-prosperity- womens-well-being-around-the-world-feature?fbclid=IwAR0lkXytu0vdlvCt6PUJb6VkxEl2uXJ53BfrCAbgtUDY1vF- 0cFeiHhQwdjg (дата звернення: 04.08.2023).
8. Попов Г. Запобігання та протидія домашньому насильству: досвід Королівства Швеція. Вісник Національної академії прокуратури України. 2018. № 3 (55). С. 99–108.
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
72-76
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПРАВО ЄС; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО