ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: Римський статут, Міжнародний кримінальний суд, злочини агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид.

Анотація

Стаття присвячена питанням взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом, розглянуті етапи нормативного врегулювання такого співробітництва в розслідуванні воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності з урахуванням відсутності закону про ратифікацію Римського статуту. Мета статті полягає в дослідженні процесів європейської інтеграції України, які охоплюють значне коло сфер суспільних відносин, які потребують уніфікації, а також зумовлюють доцільність приєднання до правових гарантій безпеки. Укладання Україною Римського статуту у 2000 році не завершилось його ратифікацією, що було зумовлено висновком Конституційного Суду України про наявну неузгодженість окремих його положень з конституційними нормами. Уведення в дію змін, внесених у 2016 році до Конституції України щодо можливості ратифікації Римського статуту, було відтерміновано до 2019 року. Початок військової агресії Російської Федерації спонукав Україну визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Автономній Республіці Крим, на сході України та під час Революції гідності («справа майдану»). Повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації та наслідки, яких зазнає Україна, спонукали прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності. Оскільки правові питання взаємодії правоохоронних органів і судів з Міжнародним кримінальним судом не були вирішені раніше, це викликало низку практичних складнощів щодо визначення юрисдикції, збору доказів, діяльності спільних слідчих груп, залучення міжнародних експертів тощо. Методами дослідження є аналіз міжнародних документів, нормативних актів України, компаративістський метод (порівнюються підходи до збору доказів за національним законодавством і міжнародним правом), статистичний метод (кількісні показники воєнних злочинів, учинених на території України). Результатами дослідження стало виявлення деяких прогалин у чинному законодавстві, які потребують усунення. Ухвалення Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом» від 3 травня 2022 року деяким чином дало відповіді на окремі питання, водночас спричинило дискусії серед науковців і практиків щодо якості вказаного Закону та потреб у подальшому процесі імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України. Висновком стало обґрунтування безальтернативності ратифікації Римського статуту для виконання взятих зобов’язань, що усуне перешкоди та ризики у зборі доказів та надасть переваги (прискорена процедура початку розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду, розслідування злочинів агресії, участь у діяльності Асамблеї, право на обрання суддів, прокурорів до Міжнародного кримінального суду, акредитація українських адвокатів тощо).

Посилання

1. Ferens Benjamin B. Will we finally apply the lessons of Nuremberg? A New Introduction to Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy by Telford Taylor. The Lawbook Exchange. URL: https://benferencz.org/articles/2010-present/will-we-finally- apply-nurembergs-lessons/ (дата звернення: 02.06.2023).
2. Dwight D. Eisenhower. Statement by the President on the Observance of Law Day. URL: https://www.presidency.ucsb. edu/documents/statement-the-president-the-observance-law-day (дата звернення: 18.04.2023).
3. Festakt zum 75. Jahrestag des Beginns der Nürnberger Prozesse. URL: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/ Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2020/11/201120-Festakt- Nuernberg.html (дата звернення: 08.05.2023).
4. Українська поліція вміє бути професійною, уміє рятувати від зла, повертати справедливість – Президент на заходах з нагоди Дня Національної поліції. URL: https://www. president.gov.ua/news/ukrayinska-policiya-vmiye-buti- profesijnoyu- umiye-ryatuvati-84045 (дата звернення: 10.07.2023).
5. Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948 р. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_155/card2#Card (дата звернення: 06.06.2022).
6. Kampala Declaration RC/Decl.1. 01.06.2010. URL: https://asp.icc-cpi.int/reviewconference/resolutions-and (дата звернення: 06.06.2022).
7. States Parties to the Rome Statute. URL: https://asp.icccpi. int/states-parties (дата звернення: 10.06.2023).
8. Madeline Morris. High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States, 64 L & Contemp Probs 13, 21 (2001) (quotation mark omitted). URL: https://www.jstor.org/stable/ 1192354 (дата звернення: 08.06.2023)
9. John C. Yoo. Using Force. University of Chicago Law Review. Summer 2004. Vol. 71. URL: https://chicagounbound. uchicago.edu/uclrev/vol71/iss3/1 (дата звернення: 04.05.2022).
10. Ferenc Benjamin B.. Law always wins war. URL: https:// benferencz.org/articles/2010-present/law-always-beats-war/ (дата звернення: 04.06.2023).
11. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський статут) від 11 липня 2001 р. Офіційний вісник України. 2001. № 28. Ст. 1267.
12. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом від 21.03.2014 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska- integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення: 06.05.2023).
13. International Criminal Court celebrates 20’th anniversary. URL: https://www.icc-cpi.int/news/international-criminal- court-marks-20th-anniversary (дата звернення: 06.07.2023).
14. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016 р. № 1401–VIII. Голос України. 2016. № 118.
15. Rome Statute. URL: https://www.un.org/ru/law/icc/rome_ statute(r).pdf (дата звернення: 06.07.2023).
16. Заява Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період із 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. Голос України. 2014. № 44.
17. Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян : постанова Верховної Ради України від 04.02.2015 р. Голос України. 2015. № 29.
18. 2019 due diligence report. URL: https://www.icc-cpi.int/ sites/default/files/itemsDocuments/2019-PE-Report-UKR.pdf (дата звернення: 16.04.2023).
19. Referral letter submitted in coordination with 38 States Parties. URL: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/ Article-14-letter.pdf (дата звернення: 06.04.2023).
20. Werle G. Principles of International Criminal Law. URL: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/ law/9780198826859.001.0001/law-9780198826859 (дата звернення: 14.07.2023).
21. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом : Закон України від 03.05.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2236-20#n5 (дата звернення: 20.06.2022).
22. Déclaration du Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan QC, sur la situation en Ukraine : renvois supplémentaires, de la part du Japon et de la Macédoine du Nord ; lancement d’une plateforme pour la transmission de renseignements. URL: https://www.icc-cpi. int/fr/news/declaration-du-procureur-de-la-cpi-karim-aa-khan-qcsur- la-situation-en-ukraine-renvois (дата звернення: 14.07.2023).
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
42-52
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО