СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Ключові слова: дорожньо-транспортні пригоди, соціально-економічні наслідки, класифікація соціальних наслідків дорожньо-транспортних пригод.

Анотація

Метою статті є встановлення соціальних наслідків дорожньо-транспортних пригод в Україні за 2010-2022 роки на підставі даних офіційної статистики. Під час дослідження були використані такі методи: формально-логічний (у визначені видів соціальних наслідків дорожньо-транспортних пригод); статистичний метод зведення та групування (у первинній обробці даних офіційної статистики); метод статистичного аналізу (у формулюванні висновків щодо загальної кількості постраждалих від дорожньо-транспортних пригод і оцінці її динаміки); табличний метод (у побудові таблиць), порівняльний метод (в аналізі соціальних наслідків дорожньо-транспортних пригод за різними часовими періодами), математичний метод (у проведені розрахунків) та деякі інші. За результатами проведеного дослідження зроблені такі висновки: 1. Дорожньо-транспортні пригоди можуть спричинювати різноманітні багатопланові наслідки. Ці наслідки доцільно класифікувати за декількома критеріям: за часом настання (безпосередні й опосередковані), за ступенем тяжкості (незначні, середні, тяжкі, особливо тяжкі), за пов’язаністю з дорожньо-транспортною пригодою (прямі та непрямі) тощо. 2. За даними офіційної статистики, за останні 13 років в Україні постраждало від дорожньо-транспортних пригод 483,4 тис. осіб, серед яких 51,0 тис. осіб загинуло та 432,4 тис. травмовано. У середньому за вказаний період загинули 3 924 осіб і травмувалося 33 262 осіб щорічно (майже 11 загиблих і 91 травмований щоденно). За цей період у результаті дорожньо-транспортних пригод приблизно гинуло 9 та травмувалось 77 осіб на 100 тис. населення. Станом на 2022 рік співвідношення становить приблизно 7 осіб загиблими та 56 травмованими на 100 тис. населення. Цей показник майже удвічі перевищує середній загальноєвропейський. 3. Сумарна вартісна оцінка соціально-економічних втрат України від дорожньо-транспортних пригод за 2010–2022 роки становила приблизно 36,5 млрд доларів США. У середньому Україна втрачала приблизно 1,93% свого валового внутрішнього продукту через дорожньо-транспортні пригоди. 4. Нині перспективними залишаються дослідження соціально-економічних наслідків дорожньо-транспортних пригод, а саме розроблення нових і більш точних методик розрахунку таких наслідків.

Посилання

1. 2021 road safety statistics: what is behind the figures? / European Commission. URL: https://transport.ec.europa.eu/background/ 2021-road-safety-statistics-what-behind-figures_en (дата звернення: 31.08.2023).
2. McMahon K., Dahdah S. The True Cost of Road Crashes: Valuing life and the cost of serious injury. iRAP : Hamshire, UK, 2008. URL: https://collaboration.worldbank.org/content/usergenerated/ asi/cloud/attachments/sites/collaboration-for-development/ en/groups/eastern-partnership-transport-panel/files/jcr:- content/content/primary/library/rs_management_-_usef-0VKK/ non_eap_countries--8w3S/socio-economic_costs-VOZz/2008_-_ irap_truecos-6Z8Y/2008%20-%20Irap%20true%20cost%20 of%20road%20crashes.pdf (дата звернення: 31.08.2023).
3. Безуглий А.О. Оцінка соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Вип. 12. Київ: НТУ, 2013. С. 231– 238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2013_12_28 (дата звернення: 31.08.2023).
4. Головкін Б.М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми законності. 2022. Вип. 156. С. 52–75. DOI: 10.21564/2414- 990X.156.252879.
5. Граділь А.О. Поняття дорожньо-транспортної пригоди: адміністративно-правовий аспект. Форум права. 2011. № 2. С. 194–200. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2011-2/11gaoapp.pdf (дата звернення: 31.08.2023).
6. Економічні наслідки ДТП складають майже 40 млрд грн / Ліга страхових організацій України. URL: http://uainsur.com/ massmedia/51217 (дата звернення: 31.08.2023).
7. Крейденко В.В. Вчимо ПДР. Як депутати пропонують зменшити кількість ДТП з пішоходами. Економічна правда. 2023. 25 травня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/ 2023/05/25/700495 (дата звернення: 31.08.2023).
8. Медицький І.Б. Гуманітарні та соціально-економічні наслідки автомобілізації в Україні: криміногенний аспект. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. 2019. Вип. 50. С. 62–76. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8677/1/2091-Article% 20Text-4379-1-10-20200219.pdf (дата звернення: 31.08.2023).
9. Стан справ аварійності на транспорті в Україні за 2020 р. Київ : Міністерство інфраструктури України, 2021. 245 с. URL: https://mtu.gov.ua/files/bezpeka/%D0%90%D0%BD % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 1 % 9 6 % D 0 % B 7 % 2 0 % D 0 % B 0 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 0 % D 1 % 9 6 % D 0 % B 9 % D 0 % B D % D 0 % B E % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 1 % 9 6 % 2 0 % D 0 % B D % D 0 % B 0 % 2 0 % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 0 % D - 0 % B 0 % D 0 % B D % D 1 % 8 1 % D 0 % B - F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%20%D0%A3%D0 %BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20 %D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA. pdf (дата звернення: 31.08.2023).
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
37-41
Розділ
СЕКЦІЯ 4 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО