ВИЇЗД ДІТЕЙ ТА СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: воєнний стан, дитина, перетин кордону дітьми в умовах воєнного стану, перетин кордону студентами іноземних вищих навчальних закладів в умовах воєнного стану, виїзд дітей за кордон без згоди батьків

Анотація

У статті досліджено порядок перетину кордону дітьми в умовах воєнного стану, сформульовано потенційні ризики, викликані правилами перетину кордону, розглянуто порядок перетину в умовах воєнного стану кордону студентами, які вступили на навчання до іноземних вищих навчальних закладів, сформульовано напрямки вдосконалення законодавчого регулювання у цій сфері. Метою дослідження є аналіз сучасного законодавства, що регулює питання виїзду за кордон в умовах воєнного стану дітей, а також студентів чоловічої статі, що вступили на навчання до іноземних навчальних закладів; формулювання основних проблем правового регулювання перетину державного кордону в умовах воєнного стану дітьми та студентами чоловічої статі, які вступили на навчання до іноземних вищих навчальних закладів, та напрямків удосконалення законодавства у цій сфері. В результаті було проаналізовано зміни у законодавстві щодо перетину державного кордону дітьми та студентами іноземних вищих навчальних закладів, що відбулись у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні; з’ясовано судову практику у справах, пов’язаних з перетином в умовах воєнного стану державного кордону дітьми та студентами чоловічої статі, які вступили на навчання до іноземних вищих навчальних закладів. Як висновок варто зазначити, що існуючий на сьогодні рівень нормативно-правового регулювання перетину державного кордону України дітьми, а також громадянами України – студентами чоловічої статі, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, є недосконалим та не дозволяє повною мірою реалізувати належні громадянам України права і свободи у сфері перетину державного кордону України. Поряд із цим є необхідність в удосконаленні процедури вирішення спорів щодо виїзду дітей за кордон без згоди та супроводу батьків судами.

Посилання

1. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України : Закон України від 21.01.1994р. № 3857-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
2. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р. № 57. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF/ed20221119#top (дата звернення: 30.01.2023 р.).
3. Про затвердження положень про паспорт громадянина України : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 р. № 2503-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
4. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. № 302. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
5. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
6. Про ратифікацію Конвенції про права дитини : Постанова Верховної Ради Української РСР від 27.02.1991р. № 789-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
7. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
8. Постанова про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 р. № 264. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
9. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_188#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
10. Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей Закон України від 11.01.2006 р. № 3303-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3303-15#Text (дата звернення: 30.01.2023 р.).
11. Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 06.12.2022р. у справі № 600/3905/22-а. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107698547 (дата звернення: 30.01.2023 р.).
12. Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.01.2023р. у справі № 520/10098/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108484710 (дата звернення: 30.01.2023 р.).
13. Рішення Львівського окружного адміністративного суду від 04.01.2023р. у справі № 380/14982/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108252574 (дата звернення: 30.01.2023 р.).
14. Рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 04.01.2023р. у справі № 260/5150/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108290663 (дата звернення: 30.01.2023 р.).
15. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993р. № 3543-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#top (дата звернення: 30.01.2023 р.).
16. Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану : Лист Адміністрації державної прикордонної служби України від 17.03.2022р. № 23-6855/0/6-22-Вих. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/images/0/03/Щодо_порядку_організації_виїзду_за_кордон_на_період_дії_правового_режиму_воєнного_стану.pdf (дата звернення: 30.01.2023 р.).
Опубліковано
2023-04-04
Сторінки
10-15
Розділ
СЕКЦІЯ 2 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО