ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ СУДДЯМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

  • А.В. Шевчишен
Ключові слова: повідомлення про підозру, суддя Конституційного Суду України, початок досудово- го розслідування, особливості доказування, корупційні злочини

Анотація

У статті на підставі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства та слідчої прак- тики визначені окремі особливості доказування у кримінальних провадженнях, вчинених суддями Конституційного Суду України, зокрема початку досудового розслідування, повідомлення про підозру, затримання, арешту, взяття під варту, та запропоновані шляхи вирішення проблем здійснення кримі- нального провадження стосовно окремої категорії осіб, визначених у статті 480 КПК України.

Посилання

1. Висновок Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України щодо питання про початок кримінального провадження стосовно суддів, яке пов’язане зі здійсненням ними судочинства, від 01.07.2013 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0009700-13.
2. Кузьмічова Є.В. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Юридична наука. 2014. № 8. С. 107–116.
3. Лобойко Л.М. Щодо потреби правової регламентації права на оскарження початку досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 50–56.
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04.
5. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19.
6. Фараон О.В. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09; Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2016. 22 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
131-135
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО