ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ НА ЗАМОВЛЕННЯ, З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

  • В.І. Воронін
Ключові слова: криміналістична методика, умисне вбивство, учинене на замовлення, з використан- ням вибухових пристроїв, формування методики, перспективний напрям

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що розроблення окремих методик розслідування злочинів є на- прямом розвитку криміналістичної методики. Обґрунтовується перспективність формування методики розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення, з використанням вибухових пристроїв.

Посилання

1. Щур Б. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія. Харків, 2010. 320 с.
2. Журавель В. Напрями вдосконалення криміналістичних методик розслідування злочинів. Криміналістика у протидії злочинності : тези доповідей науково-практичної конференції, Київ, 16 жовтня 2009 р. Київ, 2009. С. 42–45.
3. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Саінчин О. Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. №№ 3–4. С. 303–308.
5. Поліщук В., Мельник Р. Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю : монографія. Київ, 2017. 174 с.
6. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2013 р. Сайт Генпрокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.10.2018).
7. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2014 р. Сайт Генпрокуратури України.
URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.10.2018).
8. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2015 р. Сайт Генпрокуратури України. URL: h t t p : / / w w w . g p . g o v . u a / u a / s t s t 2 0 1 1 . h t m l ? d i r _id=112755&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.10.2018).
9. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–грудень 2016 р. Сайт Генпрокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.10.2018).
10. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2017 р. Сайт Генпрокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755& libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.10.2018).
11. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–жовтень 2018 р. Сайт Генпрокуратури України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755& libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 20.11.2018).
12. Бойко Ю. К вопросу о понятии частной межвидовой методики расследования преступлений и ее месте в системе методик расследования отдельных видов преступлений. Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1 (33). С. 73–78.
13. Волобуєв А. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2002. 42 с.
14. Вольський О. Криміналістична характеристика заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. 2013. Вип. 660. С. 123–127.
15. Коновалова В., Мишков Я. Інновації в методиці розслідування злочинів. Право та інновації. 2016. № 2(14). С. 34–40.
16. Костенко М. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2003. 21 с.
17. Шмонин А. Методология криминалистической методики : монография. Москва, 2010. 416 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
122-125
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО