ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ОТРИМАННЯ ЙОГО ВИСНОВКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • А Р. Воробчак
Ключові слова: збирання доказів, висновок експерта, отримання висновку експерта, залучення екс- перта, кримінальне провадження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесуального порядку залучення експерта під час кримінального провадження. Розкрито механізм ініціювання розгляду питання про проведення експертизи і його вирі- шення у ході досудового розслідування та судового розгляду. За результатами дослідження сформульо- вано й обґрунтовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до КПК України.

Посилання

1. Гловюк І. Новий порядок залучення експерта за Кримінальним процесуальним кодексом України : здобутки та прорахунки / І. Гловюк, О. Торбас. Вісник Національної академії прокуратури України. 2018. № 2 (54). С. 97–108.
2. Гловюк І.В. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 2 (02). С. 23–28.
3. Карпова С.А. Деякі аспекти проведення експертизи у кримінальному процесі. Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Сімферополь – Алушта, 18-19 квітня 2013 року). – Сімферополь : Діайпі, 2013. С. 72–73.
4. Коваленко С.С. Деякі аспекти використання спеціальних знань за новим КПК України. Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь – Алушта, 18-19 квітня 2013 року). – Сімферополь : Діайпі, 2013. С. 78–80.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
6. Погорецький М.А. П’ять років чинності Кримінального процесуального кодексу України : проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 11–27.
7. Старенький О.С. Законодавчі нововведення щодо процесуального порядку провадження окремих слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 82–93.
8. Ухвала Березівського районного суду Одеської області від 19.05.2017 р. у справі № 494/412/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66572883.
9. Ухвала Катеринопільського районного суду Черкаської області від 28.11.2016 р. у справі № 698/241/15-к (кримінальне провадження № 1-кп/698/21/16). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63262777.
10. Ухвала Коростишівського районного суду Житомирської області від 17.12.2018 р. у справі № 280/1227/16-к (кримінальне провадження № 1-кп/280/36/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78584610.
11. Ухвала Центрального районного суду м. Миколаєва від 12.04.2017 р. у справі № 490/12513/14-к (кримінальне провадження № 1-кп/490/180/2017). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67902785.
12. Функція судового контролю у кримінальному процесі : Монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 176 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
117-121
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РО