ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН КРИЗИ ТРЕТЕЙСЬКОГО ПРАВОСУДДЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

  • І.В. Гринчак
Ключові слова: третейське правосуддя, міжнародні зобов’язання, арбітраж, Постійна палата третейського суду, Ліга Націй, Гаазькі конвенції

Анотація

Стаття присвячена правовому аналізу кризи третейського правосуддя у міжнародному праві. Дослі­джено процес формування міжнародного арбітражу та його переваги. Проаналізовано причини посла­блення ролі такого способу розв’язання спорів у форматі Постійної палати третейського суду. У статті наголошується на сприятливих умовах для перегляду місця і ролі Постійної палати третейського суду та необхідних кроках для проведення реформ у системі цього органу.

Посилання

1. Действующее международное право. Документы в 2 томах. Т.1. Составители Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С М., Междунар. отношения, 2002. С. 393.
2. Howard M. Holtzmann. Some reflections on the nature of arbitration. Leiden Journal of International Law, Vol. 6. № 2 August 93. P. 269.
3. Bleich J.L. A new direction for the PCA: the work of the expert group. Leiden Journal of International Law, Vol. 6. № 2 August 93. P. 216.
4. История дипломатии в 2-х т. Т.2. М., Изд. «ОГИЗ», 1945. С. 149.
5. Попков А. Смешанный международный арбитраж и его правовая природа. Белорусский журнал международного права и международных отношений. № 3, 1999. С. 25.
6. Попков А. Смешанный международный арбитраж и его правовая природа. Белорусский журнал международного права и международных отношений. № 3, 1999. С. 26.
7. Howard M. Holtzmann. Some reflections on the nature of arbitration. Leiden Journal of International Law, Vol. 6. № 2 August 93. P. 267.
8. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х т. Т.2. М.: Зерцало, 2008. 432 с.
9. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. С. 197.
10. Нгуен Куок Динь. Международное публичное право. Т. 1. Кн. 1. Формирование международного права. С. 198.
11. Bleich J.L. A new direction for the PCA: the work of the expert group. Leiden Journal of International Law, Vol. 6. № 2 August 93. P. 219.
12. Howard M. Holtzmann. Some reflections on the nature of arbitration. Leiden Journal of International Law, Vol. 6. № 2 August 93. P. 268.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
160-163
Розділ
СЕКЦІЯ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО