РОЛЬ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

  • М.Ю. Кутєпов
  • М.А. Кутах
Ключові слова: освіта, суспільні норми поведінки, моральність, виправлення та ресоціалізація засуджених, освітні програми

Анотація

У статті розглянуто процес здобуття освіти засудженими як чинник їхньої успішних ресоціалізації та виправлення. Розкрито специфіку здобуття освіти в установах виконання покарань, що зумовлено обмеженнями й вимогами режиму виконання покарань. З огляду на зазначені умови, особливої ак­туальності набувають розроблення сучасних освітніх технологій і впровадження дистанційної форми навчання для засуджених до позбавлення волі. Наголошено, що освіта як педагогічний процес, який має високу виховну спрямованість, сприяє гуманізації кримінально-виконавчої системи.

Посилання

1. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 лип. 2003 р. № 1129-ІV. URL: http:zakon0.rada.gov. ua/laws/show/1129-15.
2. Градецький А.В. Освіта як засіб виправлення засуджених. Серія «Право». 2015. № 1 (47). 276 с.
3. Лук’яненко Н.Ю. Ресоціалізація засуджених як напрям державної пенітенціарної політики. Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України: матеріали круглого столу студентів, аспірантів, молодих вчених (4 квіт. 2017 р., м. Харків): у 2 т. Харків, 2017. Т. 2. 320 с.
4. Максимовська М. Ресоціалізація осіб, котрі відбувають покарання, засобами анімаційної діяльності. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. 178 с.
5. Матвєєва Ю.О., Конопацька О.М. Роль освіти дорослих у процесі ресоціалізації засуджених. Legal Psychology. 2016. № 1 (18). 288 с.
6. Сюр С.В. Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими: порівняльний аналіз / Кафедра кримінально-правових дисциплін Поліцейської фінансово-правової академії. Київ, 2010. 150 с.
7. Царькова О.В. Ресоціалізація засуджених як один із важливих напрямків профілактики рецедивної злочинності / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2012. 128 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
48-51
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО