ЩОДО ПОНЯТТЯ «ЗАСУДЖЕНИЙ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

  • Л.Я. Стрельбіцька
Ключові слова: засуджений, статус, обвинувачений, вирок, законна сила, сторони кримінального провадження, Верховний суд України

Анотація

Стаття присвячена тлумаченню поняття «засуджений» та необхідності визначення процесуальних моментів не лише початку, а й припинення перебування особи у такому процесуальному статусі.

Посилання

1. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М.: Юрид. лит., 1991. 240 с.
2. Бойко В. Деякі проблемні питання процесуального статусу підозрюваного та обвинуваченого за новим КПК України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XIX звітної наук.-практ. конфер. (7–8 лютого 2013 р.). Львів: Юридичний факультет Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2013. 380 с.
3. Фоміна Т.Г., Юхно О.О. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого. Право і безпека. 2012. № 4. С. 192–195.
4. Кримінальний процес: підручник / за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Х.: Право, 2013. 824 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
148-150
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р