ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • А.А. Павлишин
Ключові слова: кримінальне провадження, процесуальні витрати, відшкодування процесуальних витрат, стягнення процесуальних витрат

Анотація

Стаття присвячена аналізу законодавства, спеціальної літератури та судової практики щодо процесуальних витрат у кримінальному провадженні України. У результаті проведеного аналізу виявлено причин незадовільного стягнення процесуальних витрат із засуджених у дохід держави на практиці та наведені аргументовані пропозиції стосовно їх усунення шляхом внесення відповідних змін і доповнень до чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Посилання

1. Шоха Л. Про матеріальний стан правосуддя і судові витрати. Право України. 1993. № № 5–6. С. 42–44.
2. Сидорова Н. Понятие судебных издержек в советском уголовном процессе. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1987. № 1. С. 72–75.
3. Власова Н. Досудебное производство в уголовном процессе: пособие М.: ЮРМИС, 2000. 144 с.
4. Нор В., Павлишин А. Судові витрати у кримінальному процесі України: монографія. К: Атіка, 2003. 176 с.
5. Павлишин А. Поняття судових витрат у кримінальному процесі. Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». Львів, 2001. Вип. 36. С. 548–554.
6. Павлишин А. Судові витрати у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 19 с.
7. Справа № 599/1228/17 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68563366.
8. Справа № 11кп/797/25/13 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31606600.
9. Справа № 754/15882/16-к URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65642425.
10. Справа № 187/369/17 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66511694.
11. Справа № 674/1061/16-к URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61221528.
12. Справа № 663/144/15-к URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43180264.
13. Справа № 173/137/16-к URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62095417.
14. Правила адвокатської етики. URL: http://vkdka.org/wpcontent/uploads/2017/07/PravilaAdvokatskojiEtiki2017.pdf.
15. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
138-143
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р