ОБШУК: ПРОЦЕСУАЛЬНІ Й ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

  • Н.М. Ахтирська
Ключові слова: обшук, слідча (розшукова) дія, ухвала слідчого судді, доводи клопотання, вразливість прав громадян, вилучення електронних носіїв

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесуальних новел регламентації обшуку та практики Європейського суду з прав людини щодо оцінки результатів проведення окремих його видів.

Посилання

1. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. 1088 с.
2. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003. 496 с.
3. Постановления Европейского суда по правам человека по делам Rotaru v. Romania [GC], no. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V; Liberty and Others v. the United Kingdom, no. 58243/00, § 59, 1 July 2008; и Sallinen and Others v. Finland, no. 50882/99, § 76. 27 September 2005. URL: http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=212.
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23.05.2013 р. Офіційний вісник України від 02.07.2013 р. № 47. С. 9.
5. Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку» від 13.05.2015 р. Голос України від 05.06.2015 р. № 98.
6. Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» від 10.11.2015 р. Голос України від 10.12.2015 р. № 233.
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 р. Голос України від 06.12.2017 р. № 228.
8. Постановление ЕСПЧ по делу «Юдицкая и другие против Российской Федерации» (Жалоба № 5678/06) (Страсбург, 12 февраля 2015 г.). URL: http://zakoniros.ru/?p=18338.
9. Постановление ЕСПЧ от 02.10.2014 г. «Дело «Мисан (Misan) против Российской Федерации» (жалоба № 4261/04) от 02.10.2014 г. URL: http://narodirossii.ru/?p=9488.
10. Постановление Европейского суда по делу «Колесниченко против Российской Федерации» от 09.04.2009 г. URL: https://www.lawmix.ru/vas/64704.
11. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Шер и другие против Соединенного Королевства» (Sher and Others v. the United Kingdom, жалоба № 5201/11) от 20 октября 2015 г.
12. Постановление ЕСПЧ по делу «Праде против Германии» (Prade v. Germany, жалоба № 7215/10) от 03 марта 2016 года; Kaletsch v. Germany (dec.), no. 31890/06, 23 June 2009). URL: http://europeancourt.ru/2016/03/03/21827/.
13. Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, ECHR 2006-IX. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5691870/.
14. Prezhdarovi v. Bulgaria, жалоба № 8429/05. URL: http://europeancourt.ru/tag/842905/.
15. Camenzind v. Switzerland, 16 December 1997, § 45, Reports 1997-VIII, и [Heino v. Finland, no. 56720/09, §§ 40 и 46,
15 February 2011. URL: http://www.hrcr.org/safrica/privacy/camenzind_switzerland.html.
16. Smirnov v. Russia, no. 71362/01, § 45, 7 June 2007 URL: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-narusskom-yazyke.
17. Gutsanovi v. Bulgaria, no. 34529/1.0, § 223, ECHR 2013 URL: http://europeancourt.ru/2014/10/01/17029/.
18. Iliya Stefanov v. Bulgaria, no. 65755/01, § 38, 22 May 2008. URL: http://europeancourt.ru/2014/10/01/17029/.
19. Постановление Европейского Суда от 13 ноября 2003 г. по делу «Элджи и другие против Турции» (Elci and Others v. Turkey), жалобы № 23145/93 и 25091/94, § 669. URL: https://www.lawmix.ru/vas/64704.
20. Рекомендация r (2000 г.) 21-го Комитета министров Совета Европы «о свободе осуществления профессии адвоката», приняты Комитетом министров Совета Европы на 727-м заседании на уровне заместителей министров 25 октября 2000 года. URL: https://studfiles.net/preview/2956325/page:13/.
21. Постановление Европейского Суда по делу «Бак против Германии» [Buck v. Germany], жалоба № 41604/98, § 31; Постановление Европейского Суда от 16 декабря 1992 года по делу «Нимиц против Германии» [Niemietz v. Germany], № 251-В, с.33-34, § 29-31//. Сборник постановлений и решений Европейского Суда по правам человека ECHR. 2005-IV.
22. Постановление Европейского Суда от 24 октября 2006 года по делу «Эдвардс против Мальты» [Edwards v. Malta], жалоба № 17647/04, § 69.
23. Постановление ЕСПЧ по делу «Сакит Заидов против Азербайджана» (Sakit Zahidov v. Azerbaijan, жалоба № 51164/07) от 12 ноября 2015 года. URL: http://europeancourt.ru/tag/sakit-zaidov-protiv-azerbajdzhana/.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
112-118
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р