НАРОДНІ ДРУЖИНИ, ВОЄНІЗОВАНІ ЗБРОЙНІ ФОРМУВАННЯ ЧИ МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ

  • О.С. Шеремет
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, народні дружини, воєнізовані збройні формування, муніципальна поліція

Анотація

Стаття присвячена аналізу громадських формувань, що створюються органами місцевого самоврядування з метою забезпечення охорони громадського порядку. Розглянуті функції воєнізованих збройних формувань, муніципальної поліції та новостворених народних дружин.

Посилання

1. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под ред. Шакун В.И., Яценко С.С. 5-е издание. Киев: А.К.С., 1999. 1088 с.
2. Выжутович В. Атаманы в законе. URL: http://www.politcom.ru/2005/ pvz668.php.
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. У трьох книгах. Книга 3. Особлива частина / За ред. Гончаренка В.Г., Андрушка П.П. Київ: Форум, 2005. 584 с.
4. Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины // Проблемы теории и развития законодательства. Харків, 1994. С. 62–71.
5. Народні дружини: в МВС пояснили, на чиєму боці закон. URL: https://znaj.ua/society/narodni-druzhyny-v-mvspoyasnyly-na-chyyemu-boci-zakon.
6. Українська правда. 2 лютого 2018 р. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/2/7170381/.
7. Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України: Монографія. К.: Атіка, 2005. 124 с.
8. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Київ: Істина, 2004. 504 с.
9. Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства сполучених штатів Америки: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2007. 39 с.
10. Робак В.А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2008. 259 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
108-111
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО