КАРАЛЬНО-ВИПРАВНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

  • В.І. Халавка
Ключові слова: засуджені, режим, праця, соціально-виховна робота, навчання, громадський вплив, позбавлення волі

Анотація

Стаття присвячена характеристиці основних карально-виправних засобів, що застосовуються до засуджених, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.

Посилання

1. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Тула: Авто- граф, 2001. Т. 2. 688 с.
2. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. Проблемы, дискуссии, предложения. М.: Юрид. лит., 1991. 224 с.
3. Хомич В.М. Кризис лишения свободы и проблемы формирования либеральной уголовной политики. Криминология: вчера, сегодня, завтра: труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. Бишкек, 2003. С. 50–57.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України. Офіційне видання. К.: Атіка, 2003. 96 с.
5. Денисова Т.А. Покарання: кримінально-правовий, кри- мінологічний та кримінально-виконавчий аналіз: моногра- фія. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2007. 340 с. 6. Бочелюк В.Й. Кримінально-виконавча психологія: під- ручник / В.Й. Бочелюк, Т.А. Денисова. К.: Істина, 2008. 396 с.
7. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 10 липня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 6. Ст. 39.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
99-102
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО