ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ХУЛІГАНСЬКІ ДІЯННЯ

  • С.І. Мінченко
  • В.В. Козаченко
Ключові слова: злочинність неповнолітніх, хуліганство неповнолітніх, хуліганські діяння, криміно- логічна характеристика

Анотація

Статтю присвячено неповнолітнім злочинцям, які вчиняють хуліганські діяння. Розглядається характеристика неповнолітніх злочинців, які вчиняють хуліганські діяння. Аналізуються умови, що спо- нукають неповнолітніх до скоєння хуліганських діянь.

Посилання

1. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: навч. посібник. Х.: Право, 2014. 513 с.
2. Александренко О.В., Веселовська Н.О. Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх. Молодий вчений. 2014. № 4(07). С. 28–30.
3. Мозгова В.А. Поняття та особливості злочинності неповнолітніх. Юридичний вісник. 2014. № 2(31). С. 142–147.
4. Якимова С.В. Особливості кримінологічної характеристики злочинів неповнолітніх. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 827. С. 292–299.
5. Корольчук В.В. Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 176–182.
6. Піщенко Г.І. Попередження хуліганства (кримінально-правові і кримінологічні аспекти): автореф. дис. … канд. юрид. наук; НАВС України. К., 1997. 20 с.
7. Зелинский А.Ф. Криминальная психология: науч.- практ. издание. К.: Юринком Интер, 1999. 240 с.
8. Александров Ю.В. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх. Кримінологія і профілактика злочинів. К., 2000. С. 95–104.
9. Архівна кримінальна справа місцевого суду Комінтернівського району м. Харкова за 2001 рік.
10. Архівна кримінальна справа місцевого суду Московського району м. Харкова за 2001 рік.
11. Головкін Б.М., Батиргарєєва В.С. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові. Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць. 2005. Вип. 10. С. 105–130.
12. Селецкий А.И., Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением. К.: Вища школа, 1981. 238 с.
13. Roe S., Ashe J. Young people and crime: findings from the 2006 offending, crime and justice survey. London, 2008. 34 p. URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218140046/http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs08/hosb0908.pdf.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
69-72
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО