КРИМІНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

  • А.М. Клочко
Ключові слова: банківська діяльність, статистичні показники, кримінальні правопорушення, євроінтеграція

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню окремих кримінологічних показників вчинення кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності України. Проаналізовані звітні дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Генеральної Прокуратури України за останні роки. Зроблені висновки, що відсутність уніфікованих звітів за критеріями вчинених кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності надає сумнівне уявлення про дійсний рівень їх вчинення та свідчить про поверхневе ставлення контролюючих органів до процесів криміналізації сфери банківської діяльності країни.

Посилання

1. Клочко А.М., Нежевело В.В. Детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6. С. 297. URL: http://lsej.org.ua/6_2017/88.pdf.
2. Пурій Г.М. Cучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України. Фінансовий простір. 2017. № 3(27). С. 44. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/
17pgmbsu.pdf.
3. Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладників комерційних банків України: Указ Президента України від 10 вересня 1998 р. № 996/98. URL: доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996/98.
4. Бабенко А.М. Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності / А.М. Бабенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 71. – С. 334. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apdp_2014_71_51.
5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Звіт за 2011 р. URL: http://www.fg.gov.ua/files/docs/reports/Zvit2011ukr.рdf.
6. ФГВФО. Звіт за 2012 р. URL: http://www.fg.gov.ua/files/docs/reports/Zvit_ FGVFO_ukr_2012.pdf.
7. Фонд гарантування вкладів фізичнихосіб. Річний звіт 2013 р. URL: http://www.fg.gov.ua/files/docs/reports/Zvit_FGVFO_ukr_2013.pdf.
8. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Річний звіт 2014 р. URL: http://www.fg.gov.ua/images/docs/reports/zvit_2014_ukr.pdf.
9. Річний звіт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 2015 р. URL: http://www.fg.gov.ua/images/docs/reports_2015.pdf.
10. Річний звіт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 2016 р. C. 54. URL: http://www.fg.gov.ua/images/%D0%97%D0%B2% D1%96%D1%82_ 2016_.pdf.
11. Генеральна прокуратура України. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html.
12. Волченко Н.В., Клєцова Н.В. Правові засади банківської безпеки в контексті європейської інтеграції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6.
С. 128. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1815/1/1654_IR.pdf.
13. Клочко А.М. Злочини у сфері банківської діяльності. Правовий вісник Української академії банківської справи. № 1(10). 2014. С. 68–71.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
64-68
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО