СПЕЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА НАРКОЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

  • Є.О. Гладкова
Ключові слова: профілактика, спеціальна профілактика, протидія, система, заходи, проблема наркоманії, наркозлочинність, наркозлочин

Анотація

Статтю присвячено розгляду комплексу заходів, спрямованих на виявлення і нейтралізацію соціально-економічних причин і чинників, що породжують наркозлочинність.

Посилання

1. Наркотизм и преступность / под ред. Лановенко И.П. Киев: Наукова думка, 1994. 343 с.
2. Хоменкер М.Л., Ожиганов Н.И. Вопросы организации работы органов внутренних дел по борьбе с наркоманией. Ташкент, 1979. 74 с.
3. Предупреждение наркомании несовершеннолетних: учеб. пособие / Бланков А.С., Вилкс А.Я., Леонтьев Ю.Б. и др. М., 1989. 80 с.
4. Никифорчук Д.Й. Організація і тактика боротьби з розповсюдженням наркоманії. Лекція. Київ: УАВС, 1999. 68 с.
5. Щербань В. Організація боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. Київ, 1998. Т. 10. С. 390–397.
6. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: Международный и сравнительно-правовой аспекты. Москва: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. 305 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
60-63
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО