ПРАВОВА ОСВІТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ

  • О.І. Бугера
Ключові слова: правова освіта, мережа Інтернет, злочинність, запобігання, загальносоціальний рівень

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей використання правової освіти в мережі Інтернет як дієвого заходу запобігання злочинності на загальносоціальному рівні.

Посилання

1. Литвинов О.М. Стратегія протидії злочинності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1(1). С. 377–387.
2. Голіна В.В Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. Х.: Нац. юрид. акад. України. 2011. 120 с.
3. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. К.: Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. 424 с.
4. Інтернет–освіта. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет–освіта (дата зверення: 27.02.2018).
5. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992/2001 від 18.10.2001 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/992/2001 (дата звернення: 27.02.2018).
6. Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»: Указ Президента України № 361/2017 від 14 листопада 2017 р. URL: http://www.president.gov.ua/documents/3612017–22974 (дата звернення: 27.02.2018).
7. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98–ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/74/98–вр (дата звернення: 27.02.2018).
8. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67–р. URL: https: //www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro–shvalennya–koncepciyi–rozvitkucifrovoyi – ekonomiki–ta–suspilstva–ukrayini–na–20182020–roki–ta–zatverdzhennya–planu–zahodiv–shodo–yiyi–realizaciyi (дата звернення: 27.02.2018).
9. Макарова О.В. Правові основи регулювання правової освіти в Україні. Вісник Академії адвокатури України. № 3(25). 2012. С. 83–89.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
57-59
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО