ЗЛОЧИНИ У СФЕРИ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • А.Б. Берзіна
Ключові слова: медичні злочини, фармацевтичні злочини, кримінальна відповідальність, Кримінальний кодекс України, суб’єкти злочинів

Анотація

У статті аналізуються злочини у сфері медичної та фармацевтичної діяльності. За допомогою порівняльно-правового методу дослідження порівнюється правове регулювання злочинів у сфері медичної та фармацевтичної діяльності у кримінальних кодексах України, Республіки Казахстан та Грузії. Акцентується увага на позитивних і негативних моментах правового регулювання цієї категорії злочинів у кримінальних кодексах зазначених держав.

Посилання

1. Борисов В.І. Питання систематизації особливої частини кримінального права. Питання боротьби зі злочинністю. 2013. № 26. С. 29–41.
2. Кримінальний кодекс України: кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–ІІІ (зі змінами і доповненнями станом на 12.01.2018 р.). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
3. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан: Кодекс від 3 липня 2014 р. № 226–V. (зі змінами і доповненнями станом на 11.07.2017 р.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;–170.
4. Кримінальний кодекс Грузії: Кодекс від 22 липня 1999 р. № 2287 (зі змінами і доповненнями станом на 01.12.2017 р.).URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf.
5. Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.13 р. № 753. Офіційний вісник України. 2013 р. № 82. С. 158.
6. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона в сфері медичної діяльності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011. 36 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
53-56
Розділ
СЕКЦІЯ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО