СОЦІАЛЬНИЙ МІНІМУМ: МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

  • І.С. Пирога
Ключові слова: прожитковий мінімум, норми споживання, споживчий кошик, мінімальна пенсія, мінімальна зарплата

Анотація

Проаналізовано методи визначення і законодавчого закріплення основного соціального стандарту – прожиткового мінімуму. Виявлено, що жоден пункт відповідного закону на практиці не застосовується, а прожитковий мінімум визначається сукупністю вартості продуктового набору й обов’язкової норми оплати житлово-комунальних послуг – 15%. Запропоновано новий метод визначення прожиткового мінімуму і розроблено проект закону України «Про прожитковий мінімум», який наводиться в статті.

Посилання

1. Про прожитковий мінімум: Закон України № 966–14 від 9 грудня 2012 р. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 38. Ст. 348. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-14.
2. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України № 2017–14 від 7 квітня 2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2017-14.
3. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF.
4. Європейська соціальна хартія (переглянута) № 994_062 (редакція від 7 вересня 2016р. Хартію ратифіковано із заявами Законом № 137–V від 14 вересня 2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 43. Ст. 418. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062.
5. Про Державний бюджет України на 2017 р.: Закон України № 1801–19 від 2 грудня 2017. Відомості Верховної Ради. 2017. № 3. Ст. 31. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19.
6. О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: Федеральный закон № 277-ФЗ от 3 декабря 1997 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=138547&rnd=299965.2573923647#0.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
12-16
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО