ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • С.С. Махді
Ключові слова: Європейський Союз, правова система Європейського Союзу, ґендерна рівність, державне управління, Україна, ґендерна дискримінація

Анотація

У статті детально висвітлюються закріплені на рівні міждержавного законодавства Європейського Союзу організаційно-правові засади забезпечення ґендерної рівності в системі державного управління європейських країн. Розкриваються положення установчих договорів Європейського Союзу, які регламентують означені питання, а також подається розгорнута характеристика діяльності спеціалізованих інституцій Європейського Союзу, що займаються моніторингом ефективності заходів протидії ґендерній дискримінації жінок у сфері публічно-правових відносин. Наголошується на важливості ролі інститутів громадянського суспільства в процесі виявлення резонансних випадків дискримінації жінок за ознакою статі в державах-членах Європейського Союзу. Окреслюються напрями адаптації європейського досвіду забезпечення ґендерного паритету в умовах національної системи державного управління України.

Посилання

1. Договор, учреждающий Европейское Сообщество (в редакции Ниццкого договора). Право Европейского Союза. URL: http://eulaw.ru/content/2001.
2. Договор о Европейском Союзе от 07.02.1992. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
3. Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000. Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524.
4. Воронько Л.О. Принципи ґендерної політики в системі державного управління: поняття, сутність, характеристика. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12VLOPSH.pdf.
5. Фомин Д. Дискриминация в сфере труда: опыт Европейского Союза 7. URL: http://eulaw.ru/content/1639.
6. European strategy for smart, sustainable and inclusive growth «Europa 2020». URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.
7. Арабей Е. Европейская Комиссия делает следующий шаг на пути к достижению ґендерного равенства. URL:http://eulaw.ru/content/evropeyskaya-komissiya-razvivaetnormy-zakonodatelstva-otnositelno-gendernogo-ravenstva.
8. В Литве открыли Европейский институт ґендерного равенства. Интернет-ресурс «Российская газета». URL: https://rg.ru/2009/12/17/gender-site-anons.html.
9. Европейское космическое агентство обвинили в ґендерной дискриминации. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/09/26/7055017/.
10. Скандинавские страны-лидеры ґендерного равенства. Euronews. URL: http://ru.euronews.com/2018/02/23/how-equal-are-europe-s-men-and-women.
11. В Швеции самый высокий уровень ґендерного равенства в ЕС. Інформаційний портал Immigrant.Today. URL: https://immigrant.today/article/12742-v-shvecii-samyjvysokij-uroven-gendernogo-ravenstva-v-es.htm.
12. Ґендерная статистика Европейского института по ґендерному равенству (EIGE): инструмент в поддержку разработки политики. Записка, подготовленная Европейским институтом ґендерного равенства. URL: https://www.unece.org/fileadmin/.../WP23_EIGE_RUS.pdf.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
162-165
Розділ
СЕКЦІЯ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО