ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

  • С.О. Лушпаєв
Ключові слова: органічне сільське господарство, органічне виробництво, органічна сільськогосподарська продукція, законодавство у сфері ведення органічного сільського господарства

Анотація

У статті досліджуються особливості ведення органічного сільського господарства в окремих зарубіжних державах на основі комплексного аналізу чинного законодавства та праць науковців, що присвячені розглядуваній сфері. Висновком роботи стала класифікація форм законодавчих актів у сфері ведення органічного сільського господарства.

Посилання

1. International Federation of Organic Agriculture Movements. URL: https://www.ifoam.bio/ (дата звернення: 27.02.2018).
2. Динаміка та перспективи розвитку ринку органічної продукції в світі та в Україні. URL: http://edclub.com.ua/analityka/dynamika-ta-perspektyvy-rozvytky-rynkuorganichnoyi-produkciyi-v-sviti-ta-v-ukrayini (дата звернення:27.02.2018).
3. Рудницька О.В. Визначення цільового споживача органічної продукції в Україні за допомогою інструментів сегментації. Агроінком. 2006. № 7–8. С. 18.
4. Корнієнко Г.С. Організаційно-правові аспекти регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинного походження. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 5. Т. 1. С. 171–175.
5. Батигіна О.М. Особливості правового регулювання виробництва та обігу органічної продукції у країнах СНД. Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29–30 вересня 2017 р.). Х.: Доміно, 2017. С. 17–21.
6. Уркевич В.Ю. Про принципи виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні й ЄС. Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства ЄС: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (28 жовтня 2016 р.). Дніпро, 2016. С. 88–91.
7. Курман Т.В. Органічне сільське господарство: поняття та правові засади. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 4. Т. 1. С. 113–117.
8. О производстве органической продукции: Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2015 г. № 423-V. URL: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=37002307 (дата обращения: 27.02.2018).
9. Об экологическом сельскохозяйственном производстве: Закон Республики Молдова от 9 июня 2005 г. № 115-XVI. URL: http://continentonline.com/Document/?doc_id=30610708#pos=6;-73 (дата обращения: 27.02.2018).
10. Об экологически чистом сельском хозяйстве: Закон Азербайджанской Республики от 13 июня 2008 г. № 650-ІІІГ. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=24771 (дата обращения: 27.02.2018).
11. Codex Alimentarius. URL: http://www.icciso.ru/upload/information_system_28/5/9/2/item_592/Codex_Alimentarius_Organicheskie_pischevye_produkty_ru.pdf (дата звернення: 27.02.2018).
12. Берлач Н.А. Правове визначення органічного сільського господарства в Україні. Держава і право. Серія «Юридичні і політичні науки». 2009. Вип. 46. С. 227–228.
13. Про виробництво та маркування органічної продукції і скасування Регламенту № 2092/91: Регламент Ради Європейського Союзу від 28 червня 2007 р. № 834/2007. URL:
http://ecounion.ru/wpcontent/uploads/2014/08/council_regulation_ec_no_834-2007_rus.pdf (дата звернення: 27.02.2018).
14. Агроэкологическое право Европейского Союза и Италии / М.П. Раджоньери, М. Валлетта; отв. ред. Д.О. Тузов. М.: Статут, 2006. 208 с.
15. Сутність органічного землеробства Ecological Farming. URL: http://finance.mnau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=178 (дата звернення: 27.02.2018).
16. National organic program. URL: http://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/United_States_Department_of_agriculture_organic_regulations_7_Code_of_federal_regulations_part_205 (дата звернення: 27.02.2018).
17. National standard for organic and bio-dynamic produce. URL: http://www.ofa.org.au/national_standard (дата звернення: 27.02.2018).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
142-144
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО