ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН З ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

  • М.А. Дейнега
Ключові слова: природні ресурси, відтворення природних ресурсів, використання природних ресурсів, відновлення природних ресурсів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до характеристики суспільних відносин з відтворення природних ресурсів, аналізу законодавства України з даної проблематики, з’ясуванню особливостей відтворення природних ресурсів, виокремленню його видів за певними критеріями і формулюванню визначення досліджуваного поняття.

Посилання

1. Басай О.В. Поняття відтворення природних рослинних ресурсів. Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 61. С. 651–656.
2. Большой энциклопедический словарь: в 2 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1991. Т. 1. 862 с.
3. Гераськин Я.В. Воспроизводство природных ресурсов (Теория, тенденции, проблемы): автореф. дисс. … к.э.н.: 08.00.01. Орел, 1999. 21 с.
4. Григор’єва Т.В. Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів: монографія. Х.: Право, 2011. 176 с.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1981. Т. 1. 699 с.
6. Калинин И.Б. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды как основа устойчивого природопользования. Вестник Томского государственного университета. 2003. № 379. С. 11–18.
7. Крассов О.И. Право лесопользования в СССР. М.: Наука, 1990. 238 с.
8. Позняк Е.В. Правові засади та перспективи відтворення лісів в Україні. С. 204–212.
9. Рябов A.A. Роль и значение права в организации воспроизводства природных ресурсов. Вестник ТИСБИ. 2002. № 4. С. 22–26.
10. Словник української мови: в 11 томах / за ред. акад. І. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970. Т. 1. 782 с.
11. Українська Радянська енциклопедія: в 12 т. / за ред. М.П. Бажана. К.: Голов. ред. Укр. Рад. енцикл., 1978. Т. 2. 544 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
130-132
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО