УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Н.В. Клєцова
  • Н.В. Волченко
Ключові слова: трудове законодавство, найманий працівник, приватна банківська установа, працевлаштування, валова зарплата, кримінальна відповідальність

Анотація

Стаття присвячена вдосконаленню трудового законодавства України у сфері приватних банківських установ, запропоновано методичний підхід до працевлаштування робітників шляхом коригування схе- ми оподаткування заробітної плати працівника, що дозволить контролюючим органам України скоротити відсоток планових і позапланових перевірок діючих організацій.

Посилання

1. Broeck A., Lance Ferris D., Chu-Hsiang Chang, Christopher C. Rosen. A Review of Self-Determination Theory’s Basic Psychological Needs at Work. Journal of Management. July, 2016. Vol. 42. № 5. P. 1195–1229.
2. Вороная Н., Чернишова Н., Ушакова Л., Боярчук І. Прийняття на роботу. Податки та бухгалтерський облік. 2017. № 16. С. 1–7. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/
february/issue-16/article-25329.html.
3. Illiashenko S., Rot-Sierov Y. Knowledge as a factor of competitive advantages: prospects for Ukraine. Economic Annals – ХХI. April, 2016. Vol. 156. Issue 1–2. P. 49–53.
4. Petrova I. Social Сonsequences of European Integration of Ukraine. The labour market. May, 2014. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/10770.pdf.
5. Klietsova N., Volchenko N. Employment Policy in the Context of European Integration of Ukraine. Finance and Management: Journal of the Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Vol. 2(1). Poland, 2017. P. 41–49.
6. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 р.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170504.html.
7. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322–VIII (322а-08) від 10 грудня 1971 р. Відомості Верховної Ради України. 1971. № 50 (з подальшими змінами, внесеними згідно з указами Президії ВР Української РСР, Законами Української РСР і Законами України). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
8. Податковий кодекс України, затверджений Законом № 2755–VI від 2 грудня 2010 р. Відомості Верховної Ради України. 2011 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
9. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464–VI (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
10. Кримінальний кодекс України, затверджений Законом № 2341–III від 5 квітня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
112-116
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ