ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  • К.В. Бориченко
Ключові слова: право на соціальний захист, суб’єктивне право, механізм забезпечення права, соціальний ризик

Анотація

У статті проаналізовано окремі тенденції розвитку права на соціальний захист. Встановлено, що ними є розширення змісту права на соціальний захист, поєднання приватних і публічних засад у механізмі його забезпечення, активне застосування принципів соціального діалогу у процесі його закріплення, визначення змісту, порядку здійснення та захисту.

Посилання

1. Лазор Л.И. Сфера действия права социального обеспечения: проблемы развития отрасли. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. 2002. № 4. С. 3–11.
2. Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення: автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.05. X., 2007. 47 с.
3. Синчук С.М. Правові ознаки соціального ризику за правом соціального забезпечення. Актуальні проблеми соціального права: матеріали всеукраїнського «круглого столу», присвяченого 40–річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. С. 28–32.
4. Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей: Рішення Львів- ської міської ради від 08 жовтня 2010 року № 1347. URL: http://www8.city–adm.lviv.ua.
5. Колективний договір на 2017–2019 роки між роботодавцем та Первинною профспілковою організацією Держав- ного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджений конференцією трудового колективу 26 квітня 2017 року та зареєстрований УПСЗН Шевченківської РДА 19 червня 2017 року за № 281. URL: https://kneu.edu.ua/.
6. Прилипко С.М. До питання співвідношення «приват- ного» та «публічного» у праві соціального забезпечення. Держава і право. Серія «Юридичні і політичні науки». 2006. Вип. 32. С. 44–50.
7. Васильева Ю.В. Сочетание государственного и договорного регулирования в сфере социального обеспечения. Сочетание государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и социального обеспечения: сб.; под общ. ред. К.Н. Гусова. М., 2012. С. 30–35.
8. Галузева угода між державним комітетом телебачення і радіомовлення України та профспілкою працівників культури України на 2017–2021 роки у сфері телебачення і радіомовлення, зареєстрована Міністерством соціальної політики України 5 квітня 2017 року № 24. URL: http://www.fpsu.org.ua.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
100-103
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ