ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ ЯК ЗАСОБУ ПЛАТЕЖУ В ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

  • С.С. Пилипишин
Ключові слова: криптовалюта, правове забезпечення, платіжна система, фінансові послуги, розрахунки

Анотація

Стаття присвячена проблемам правового забезпечення використання криптовалют як засобу платежу в господарських відносинах. Автор аналізує зазначені проблеми. Запропоновано спосіб вирішення проблем правового забезпечення використання криптовалют як засобу платежу в господарських відносинах шляхом внесення змін до чинного законодавства України.

Посилання

1. Ярова К. Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні. Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 1117–1119.
2. Дерев’янко Б. Ризики здійснення операцій із криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України. Форум права. 2017. № 3. С. 33–39.
3. Дудина О., Селина О., Павелин Д. Биткоин – валюта будущего. Фундаментальные исследования. 2016. № 3–3. С. 561–565.
4. Поливка Н. Криптовалюти і «різноманітні біткоіни». Юридична газета. 2015. № № 22–23 (468–469). URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravotelekomunikaciyi/kriptovalyuti-i-riznomanitni-bitkoini.html (дата звернення: 28.02.2018).
5. Пащенко К. Порівняльний аналіз фінансово-правої сутності електронних грошей та криптовалют. Підприємництво господарство і право. 2017. № 7. С. 97–100.
6. Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 25 вересня 2003 р. Законодавство України: база даних / ВР України.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835_001 (дата звернення: 28.02.2018).
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702–VII. Законодавство України: база даних / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (дата звернення: 28.02.2018).
8. Дерев’янко Б. Ризики здійснення операцій із криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України. Форум права. 2017. № 3. С. 33–39.
9. Дудина О., Селина О., Павелин Д. Биткоин – валюта будущего. Фундаментальные исследования. 2016. № 3–3. С. 561–565.
10. Доманецька І., Петрушенко М., Федусенко О., Федусенко А. Імітаційна модель функціонування вузла пірингової мережі. Управління розвитком складних систем. 2012. Випуск 12. С. 124–132.
11. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346–III. Законодавство України: база даних / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення: 28.02.2018).
12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664–III. Законодавство України: база даних / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 23.02.2018).
13. Мельничук М. Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції. Науковий вісник Хесонського державного університету. 2017. Випуск 5. Том 1. С. 106–109.
14. Проект закону України від 6 жовтня 2017 р. № 7183 Про обіг Криптовалюти в Україні. Законодавство України: база даних / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (дата звернення: 23.02.2018).
15. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 6 жовтня 2017 р.). Законотворчічть: база даних / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (дата звернення: 28.02.2018).
16. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346–III. Законодавство України: база даних / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/2346-14 (дата звернення: 28.02.2018).
17. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 5 лютого 2018 р. на проект закону України «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» № 7183–1 від 10 жовтня 2017 р. Законотворчічть: база даних / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (дата звернення: 28.02.2018).
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
96-99
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО