РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕПАРАТИЗМ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Ключові слова: сепаратизм, регіональний сепаратизм, національна безпека

Анотація

У цій статті поставлено за мету дослідження окремих аспектів регіонального сепаратизму в Україні та країнах Європи. Для досягнення задекларованої мети й отримання належних результатів дослідження використано таку сукупність методів: історико-правовий метод, порівняльно-правовий метод, формально-логічний метод і метод контент-аналізу. Результати та висновки такої діяльності. Сепаратизм – це ідеологічно-політичний рух, який спрямовано на відокремлення частини території держави або групи людей від існуючої державної або територіальної структури з метою досягнення автономії або незалежності. Сепаратизм виступає прямою загрозою національній безпеці, посягає на територіальну цілісність і суверенітет держави, порушує принципи геополітичної безпеки, міжнародний престиж країни як суб’єкта міжнародних відносин. Передумовами сепаратизму є періоди соціо-культурної та політичної трансформації країни, послаблення державної влади, наявність етнічних і конфесійних конфліктів, географічна відокремленість регіону, відсутність спільної громадянської ідентичності, підтримка зовнішніх союзників сепаратизму, «експорт сепаратизму», створення розгалуженої системи агентів впливу тощо. Видами сепаратизму є етнічний, ціннісний, кримінальний, регіональний, релігійний, територіальний сепаратизм, сецесія, іредентизм, сепаратизм спрямований на набуття більшої автономії в межах держави. За регіональними особливостями сепаратизм поділяється на західноєвропейський, східноєвропейський, ісламський, азіатський, африканський, американський. Негативними наслідками сепаратизму є втрата контролю уряду держави над частиною території, збройні протистояння та жертви серед мирного населення, громадянські та міждержавні війни, соціально-економічні потрясіння та революції, створення та діяльність радикальних партій і терористичних організацій, створення квазідержав, посягання на національну й регіональну безпеку тощо. Подолання регіонального сепаратизму можливе за умови розробки стратегії протидії йому та вжиття ряду заходів у політичній, економічній, етнокультурній, релігійній і мовній сферах.

Посилання

1. Степико М. Т. Потенціальні загрози регіонального сепаратизму в Україні. Аналітична записка. 2014. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/potencialni-zagrozi-regionalnogo-separatizmu-v-ukraini (дата звернення: 01.03.24).
2. Малова Н. М., Мунтян П. П. Сепаратизм у сучасному світі: суть, причини та регіональні різновиди. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. URL: https://cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/stratehii-innovatsiinoho-rozvytku-pryrodnychykh-dystsyplin-dosvid-problemy-ta-perspektyvy/sektsiia-4/7675-separatyzm-u-suchasnomu-sviti-sut-prychyny-ta-rehionalni-riznovydy (дата звернення: 06.03.24).
3. Завербовані політики, чиновники і мережі агентів: звіт RUSI про підривну діяльність Кремля в Україні (передрук за матеріалами сайту Голос Америки). Радіо Свобода URL: https://www.radiosvoboda.org/a/zvit-rusi-merezhi-ahentiv-pidryvna-diyalnist-kremlya-v-ukrayini/32342055.html (дата звернення: 03.03.24).
4. Лисянский П. Регіональний сепаратизм у Росії. Початок розпаду імперії. LB.ua. 2022 URL: https://lb.ua/blog/pavel_lisianskiy/502369_regionalniy_separatizm_rosii.html (дата звернення: 08.03.24).
5. Лисянский П. Регіональний сепаратизм в Україні. LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/pavel_lisianskiy/505346_regionalniy_separatizm_ukraini.html (дата звернення: 09.03.24).
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
55-59
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПРАВО ЄС. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО