КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО УЧАСТІ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ

Ключові слова: діти-жертви збройних конфліктів, залучення до участі у збройному конфлікті, юридична відповідальність

Анотація

Цій статті поставлено за мету дослідження відповідальності за залучення дітей до участі у збройних конфліктах. Для досягнення задекларованої мети й отримання належних результатів дослідження використано таку сукупність методів: методи формальної логіки, порівняльно-правовий метод, метод контент-аналізу та формально-логічний метод. Результати та висновки такої діяльності. Діти як об’єкти системної дискримінації та проявів насильства є найменш захищеною категорією населення й потребують додаткових гарантій реалізації і захисту їх прав та інтересів, особливо під час кризових ситуацій, зокрема збройних конфліктів. Під час збройних конфліктів порушуються такі права дитини: право на життя та здоров’я, право на безпеку, право на освіту та розвиток особистості, право на перебування із сім’єю, право на захист з боку держави та ін. Серед шести визначених резолюціями Ради Безпеки ООН порушень прав дитини у рамках збройних конфліктів окремо виділяють «вербування дітей до збройних сил і використання у бойових діях», адже, за даними міжнародних правозахисних організацій, близько 250 тис. дітей-солдатів беруть участь у понад 30 збройних конфліктах. Формами залучення дітей до збройних конфліктів є виконання ролі корегувальників і шпигунів, примусова мобілізація неповнолітніх на тимчасово окупованих українських територіях, вербування представниками окупаційної влади до участі в незаконних збройних формуваннях, залучення до збору інформації щодо розміщення та переміщення ЗСУ, сприяння облаштуванню споруд військового призначення, залучення до військових навчань, забезпечення життєдіяльності окупантів, охорона та патрулювання вулиць і полонених та ін. Міжнародне гуманітарне право, ґрунтуючись на нормах звичаєвого характеру, категорично засуджує залучення дітей віком до 15 років до участі у збройних конфліктах як солдатів, визнає такі дії воєнним злочином і зобов’язує держави здійснювати моніторинг порушення прав дитини в умовах збройних конфліктів та розслідувати випадки незаконного залучення дітей до участі у воєнних діях. Заборона залучення дітей до участі у збройних конфліктах також знайшла своє відображення і в національному законодавстві України, проте законодавство не містить норми, яка би прямо вказувала на відповідальність у випадку залучення неповнолітніх до військових дій у складі законних військових формувань країни. У зв’язку із чим вбачається за потрібне визначення окремої норми в Кримінальному кодексі України щодо вербування та залучення дітей до участі у воєнних діях і збройних конфліктах.

Посилання

1. Діти війни. URL: https://childrenofwar.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.24).
2. Задніпровська О. Ю. Залучення дітей до участі у збройних конфліктах: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти. Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання. Харків, 2017. С. 58–61.
3. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Організація Об’єднаних Націй. 2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#top (дата звернення: 09.02.24).
4. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998. Організація Об’єднаних Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#top (дата звернення: 02.03.24).
5. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n305 (дата звернення: 11.02.24).
6. Грубі порушення прав людини внаслідок збройної агресії проти України: загальний огляд. Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: https://ombudsman.gov.ua/childrenofwar-2023/hrubi-porushennia-prav-dytyny-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-proty-ukrainy-zahalnyi-ohliad (дата звернення: 17.02.24).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми : Закон України від 26.01.2016 № 936-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936-19#Text (дата звернення: 01.02.24).
8. Вербування та використання дітей на війні є одним із шести порушень, які вчиняє рф – Міноборони. УКРІНФОРМ, 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3497479-verbuvanna-ta-vikoristanna-ditej-na-vijni-e-odnim-iz-sesti-porusenaki-vcinae-rf-minoboroni.html (дата звернення: 18.02.24).
9. Гуманітарне право та захист дітей у збройному конфлікті на сході України. Міжнародний фонд Відродження, 2015. URL: https://www.irf.ua/gumanitarne_pravo_ta_zakhist_ditey_u_zbroynomu_konflikti_na_skhodi_ukraini/ (дата звернення: 01.02.24).
10. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни: двадцять запитань та відповідей. 2022. Юридичний вісник України. URL: https://yvu.com.ua/kryminalna-vidpovidalnist-za-porushennya-zakoniv-ta-zvychayiv-vijny-dvadtsyat-zapytan-ta-vidpovidej/ (дата звернення: 11.02.24).
11. Конвенція про права дитини від 20.11.1989. Організація Об’єднаних Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#top (дата звернення: 13.02.24).
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
37-41
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ПРАВО ЄС. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО