ПРАВОВА ПРИРОДА АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ ЯК ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Ключові слова: арбітражна угода, міжнародний комерційний арбітраж, комерційні спори, арбітрабельність

Анотація

Стаття має на меті визначення правової природи арбітражної угоди як інституту міжнародного комерційного арбітражу на основі вивчення, аналізу та структурування її юридичних особливостей і нормативно-правових аспектів імплементації суб’єктами міжнародної комерційної діяльності в Україні. Дослідження виконане на основі застосування низки методів наукового пізнання з використанням елементів логіко-правового, порівняльно-правового, формально-юридичного, системно-структурного та документального аналізу. Загальний напрям роботи визначено за допомогою діалектичного методу, а найбільш затребуваними автором виявилися нормативно-логічний та порівняльний методи дослідження. Результати. У процесі написання статті виявлено, що взаємне волевиявлення рівних суб’єктів правовідносин про передачу до арбітражу всіх або частини спорів, яке виражене в арбітражній угоді, є основою діяльності міжнародного комерційного арбітражу. Тому арбітражна угода є підґрунтям для встановлення наявності згоди сторін на звернення до міжнародного комерційного арбітражного суду. Дійсність арбітражної угоди визначає долю розгляду арбітражем спорів, подальшого визнання і виконання арбітражного рішення, а також сприяння забезпеченню позову та реалізації інших процесуальних заходів. Основною формальною вимогою до арбітражної угоди є обов’язкове дотримання її письмової форми. Висновки. Отже, на думку автора, арбітражна угода, будучи інститутом міжнародного комерційного арбітражу, може вважатися юридичною підставою для виникнення компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду. Юридична оцінка арбітражної угоди повинна враховувати сутність арбітражної угоди як правочину цивільно-правового характеру і як юридичного факту, що свідчить про її двоїсту правову природу. Універсальна роль арбітражної угоди визначає жорсткі вимоги до її суб’єктів, об’єкта та форми. Під час вирішення міжнародних комерційних спорів в Україні дійсна арбітражна угода має відповідати формальним вимогам, закріпленим у законодавстві; відзначати необхідну допустимість спору як предмету арбітражного розгляду; бути підписаною сторонами, здатними укласти цю угоду і діяти як сторони в арбітражному процесі.

Посилання

1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. URL: https://macom.org.ua/wp-content/uploads/Text-of-UN-Convention_New-York-1958-4.pdf (дата звернення: 09.12.2023).
2. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18.05.1965. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060#Text (дата звернення: 08.12.2023).
3. Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII. Дата оновлення: 15.12.2021. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text (дата звернення: 10.12.2023).
4. Мальський М.М. Визнання арбітражної угоди недійсною. Держава і право. 2010. Вип. 49. С. 390–396.
5. Daouda C.A. The Validity of International Commercial Arbitration Agreement. Global Journal of Politics and Law Research. 2016. Vol. 4. № 5. P. 10–50.
Опубліковано
2024-02-15
Сторінки
5-8
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ П