ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПОДАННЯ ДО СУДУ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА)

  • К.О. Стопченко
Ключові слова: батьківство, материнство, оспорювання батьківства (материнства), право на подання до суду позовної заяви, передумови реалізації права на подання до суду позовної заяви, процесуальні передумови, матеріальні передумови

Анотація

Стаття присвячена дослідженню передумов реалізації права на подання до суду позовної заяви про оспорювання батьківства (материнства). Внаслідок аналізу наукової доктрини та законодавства України виокремлено процесуальні та матеріальні передумови реалізації права на подання до суду позовної заяви про оспорювання батьківства (материнства).

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618IV. Законодавство України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
3. Степаненко Т.В. Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Х., 2008. 181 с.
4. Цивільне процесуальне право України: підручник / за заг. ред. С.С. Бичкової. К.: Атіка, 2009. 760 с.
5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III. Офіційний вісник України. 2002. № 7. С. 1. Ст. 273.
6. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С.С. Бичкової. К.: Атіка, 2010. 896 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
84-87
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ