НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ ДЛЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: авторське право, авторське право ЄС, цифрові технології, віртуальна реальність, технології віртуальної реальності.

Анотація

Стаття присвячена новітнім можливостям та викликам цифрової епохи, які виникають в авторському праві Європейського Союзу у сфері віртуальних технологій, а також їхньому впливу на українське авторське законодавство. Мета статті – визначення нових можливостей і викликів, які виникають в авторському праві Європейського Союзу в умовах динамічного розвитку цифрових технологій і технологій віртуальної реальності. Методи. Оптимальною методологічною основою для дослідження є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, які можуть бути використані для вивчення нових можливостей і викликів цифрової епохи для авторського права Європейського Союзу й України. Використано методи діалектики, аналізу, синтезу, термінологічний, герменевтико-правовий і порівняльно-правовий методи. Результати. У статті проаналізовано нові можливості та виклики, які постають перед авторським правом Європейського Союзу у сфері віртуальних технологій в умовах цифровізації, їхній вплив на законодавство України у сфері авторського права. Автор зазначає, що нині віртуальні технології проникли в усі сфери людського буття, зокрема в науку, освіту, мистецтво, дизайн, сферу розваг і навіть у військову сферу. Такий багатовекторний розвиток технологій віртуальної реальності як дає нові можливості, так і призводить до появи низки викликів у всіх сферах суспільного буття. Серед можливостей варто назвати такі: розвиток віртуального мистецтва та творчості, який дозволяє створювати об’єкти, які підлягають захисту авторським правом Європейського Союзу; утвердження можливості проведення віртуальних виставок із використанням низки переваг віртуального світу та його інструментів. Виклики: несанкціоноване використання авторських творів користувачами віртуальних мереж; необхідність установлення механізмів виявлення порушень авторських прав у віртуальних мережах і притягнення винних осіб до відповідальності; проблема закріплення авторського права на об’єкти, створені з використанням технологій віртуальної реальності. Висновки. Технології віртуальної реальності є однаково важливими та загрозливими для розвитку авторського права та його захисту. Тому Європейський Союз повинен більше зусиль приділити розробленню правової основи регулювання авторських прав у сфері віртуальної реальності та їх захисту, незважаючи на наявність досить сильної правової бази у сфері регулювання цифрових технологій. Україна, яка провадить активну уніфікацію та гармонізацію свого законодавства відповідно до законодавства Європейського Союзу, також має більше уваги приділити правовому врегулюванню авторських прав у віртуальних мережах.

Посилання

1. Деркач Т. Віртуальна реальність: характеристика, технології створення та сфери використання. Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка : тези 73-ї Наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету. Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. Т. 1. С. 475–477.
2. Onyido J.S. Copyright in the Digital Age: Prospects and Challenges. Global Law Experts. 2019. URL: https://globallawexperts. com/copyright-in-the-digital-age-prospects-and-challenges/ (дата звернення: 04.09.2023).
3. Virtual Reality How to protect your IP rights in a virtual world. 2017. URL: https://www.taylorwessing.com/en/interface/ 2017/intellectual-property-rights-and-emerging-technologies/ virtual-reality-how-to-protect-your-ip-rights-in-a-virtualworld (дата звернення: 04.09.2023).
4. Next generation virtual worlds: opportunities, challenges, and policy implications. EU Science Hub. 2023. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/ next-generation-virtual-worlds-opportunities-challenges- and-policy-implications-2023-07-03_en (дата звернення: 04.09.2023).
5. Towards the next technological transition: Commission presents EU strategy to lead on Web 4.0 and virtual worlds. European Commission – Press release. 2023. URL: https://ec.europa. eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ ip_23_3718/IP_23_3718_EN.pdf (дата звернення: 04.09.2023).
6. Європа рухається до Web4 і віртуальних світів. CryptoDnes. 2023. URL: https://cryptodnes.bg/uk/evropa-nasochva- kum-web4-virtualnite-svetove/ (дата звернення: 04.09.2023).
7. ЄС оприлюднив стратегію розвитку Web4 і віртуальних світів. Gagarin News. 2023. URL: https://gagarin.news/ua/news/ eu-reveals-web4-and-virtual-worlds-strategy/ (дата звернення: 04.09.2023).
8. An EU initiative on Web 4.0 and virtual worlds: a head start in the next technological transition. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. 2023. 15 s.
9. The European Media Industry Outlook. 2023. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-media- industry-outlook (дата звернення: 04.09.2023).
10. Down L. Virtual Reality and the Future of Art Exhibitions. 2023. URL: https://artsartistsartwork.com/ virtual-reality-and-the-future-of-art-exhibitions/#aioseo-a-explanation- of-virtual-reality-technology-and-its-potential- use-in-the-art-world (дата звернення: 04.09.2023).
11. European Commission’s Initiative on Web 4.0 and Virtual Worlds: a head start in the next technological transition. 2023. URL: https://fipra.com/update/european-commissions-initiativeon- web-4-0-and-virtual-worlds-a-head-start-in-the-next-technological- transition/ (дата звернення: 04.09.2023).
12. Virtual Reality and the Law: Navigating Legal Challenges in Digital Realms. The Corporate Law Society. 2023. URL: https://www.linkedin.com/pulse/virtual-reality-law-navigating- legal-challenges-digital/ (дата звернення: 04.09.2023).
13. Кулініч О. Теоретичні проблеми реалізації та захисту права фізичної особи на власне зображення : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2017. 489 с.
14. Орлюк О. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 3. С. 58–74.
Опубліковано
2023-09-28
Сторінки
66-71
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПРАВО ЄС; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО