ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОДІЛУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • О.І. Сафончик
Ключові слова: спільна власність, шлюб, подружжя, поділ майна, корпоративні права

Анотація

У запропонованій статті подається загальна характеристика корпоративних прав подружжя за законодавством України, а також особливості їх поділу. Оскільки корпоративні права мають складну структуру, їх прийнято поділяти на майнові та немайнові. Суб’єктивні корпоративні права є неподільними і не можуть окремо передаватися іншим особам. Корпоративні права – майнові (наприклад, дивіденди), набуті дружиною або чоловіком за час шлюбу, належать до їх спільного майна (майнових прав) та можуть бути поділені.

Посилання

1. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. Офіційний вісник України. 2003. № 11.
3. Жилинкова И.В. Имущественные отношения между супругами. Мала енциклопедія нотаріуса. 2004. № 1(13). С. 43–46.
4. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. Є.О. Харитонова, Х.: Одіссей. 2006. 552 с.
5. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. Х., 2008. 855 с.
6. Даниленко Є. Придбання акціонерним товариством акцій одного з подружжя. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 11. С. 40–42.
7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. Є.О. Харитонова. Х.: Одіссей. 2010. 1216 с.
8. Сафончик О.І. Окремі аспекти поділу корпоративних прав подружжя. Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції». Одеса. 2–4 червня 2017 р. С. 225–227.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
81-83
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ