АКТУАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: війна, комбатант, воєнні злочини, військові правопорушення, кримінальна відповідальність

Анотація

Мета. Актуалізувати окремі норми міжнародного та кримінального права, які врегульовуютьсуспільні відносини в період військового стану та мирного часу.Методи. У дослідженні використано систему загальнонаукових методів, а саме: системний аналіз,порівняльно-правовий, теоретичне узагальнення, формалізація та прогнозування.Результати. Стаття присвячена актуальним проблемам сучасного визначення і розмежуванняпонять між війною, яка сьогодні відбувається на території суверенної держави Україна, і так називаємою країною-агресором «спеціальною військовою операцією» з посиланням на міжнародне приватнеправо. Проведено порівняльне дослідження норм Кримінального Кодексу України та їх відповідністьЖеневській конвенції про поводження з військовополоненими: Конвенції Організації Об’єднаних Наційвід 12 серпня 1949 року та додатковому протоколу до Женевських конвенцій, Конвенції ОрганізаціїОб’єднаних Націй від 10 жовтня 1980 року, Конвенції Ради Європи від 04 листопада 1950 року, Статуту Організації Об’єднаних Націй від 17 липня 1998 року, Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року та Статуту Міжнародного військового трибуналу Статут Нюрнберзького трибуналу.Актуальність дослідження підтверджується необхідністю проведення порівняльно-правового аналізу норм міжнародного права і криміналізованих в Україні аналогічних норм відносно злочинів протимиру, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що дозволить віднести злочини, які вчиняютьсяна території України, до юрисдикції Трибуналу, незалежно від того, чи були ці дії порушенням внутрішнього права країни, і де вони були вчинені.Аналіз показав, що норми в кримінальному законодавстві України повністю відображають єдністьу підходах до оцінки порушення законів та звичаїв війни, злочинів проти людяності, а саме вбивства,жорстокого поводження з цивільними особами, порушення міжнародних договорів тощо. Такожактуалізуються диспозиції ст. ст. 433, 434 і 438 Кримінального кодексу України, де описані забороненіміжнародно-правовими документами діяння у вигляді насильства над військовополоненими та цивільним населенням в умовах збройного конфлікту.Встановлено, що питання правозастосовної практики даних норм пов’язано з законодавчою конструкцією, яка породжує проблеми у кваліфікації цих правопорушень, де відмінність полягає у тому,хто є суб’єктом цих правопорушень.Висновки. Деталізується поняття війни і її відмінність від спеціальної військової операції. Проведено розмежування між поняттями «воєнні злочини» та «військові правопорушення», виділяютьсясеред них правопорушення, які носять міжнародний характер. Автори наводять визнану у світі клаифікацію злочинів, які вчиняються під час війни та деталізують її. Надано визначення поняття «комбатант» та його значення у правозастосовній практиці. Окреслено залежність кримінальної відповідальності від суб’єктів вчинення правопорушення.

Посилання

1. У РФ термін «спеціальна військова операція» вигадали, щоб не декларувати цілей війни, – очільник Мінреінтеграції Черниш. Еспресо : веб-сайт. URL: https://espreso.tv/u-rf-termin-spetsialna-viyskova-operatsiya-vigadali-shchobne-deklaruvati-tsiley-viyni-ochilnik-minreintegratsii-chernish (дата звернення: 12.07.2023).
2. Вікторія Приседська. «Ми прийшли вас звільняти». Як Росія «денацифікує» школи на окупованих територіях. BBC News Україна : веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61619012 (дата звернення: 12.07.2023).
3. Окупанти-«побратими». Голос Америки Українською : веб-сайт. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/okypantypobratymy-podibnist-vtorgnennya-rosii-do-nazi/7011190.html (дата звернення: 12.07.2023).
4. Шуневич Катерина. Не збройний конфлікт, не терористична операція – операція «війна». ЮрФем : веб-сайт. URL: https://jurfem.com.ua/ne-zbroynyy-konflikt-ne-terorystychnaoperatsia-operatsia-viyna (дата звернення: 12.07.2023).
5. Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05 груд. 1994 р. № 998_158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 (дата звернення: 12.07.2023).
6. Заверуха Микола. Війна і воєнний стан. У чому полягає різниця між цими поняттями? Еxpres.online : веб-сайт. URL: https://expres.online/lyudi-i-problemi/viyna-i-voenniy-stan-uchomu-polyagae-riznitsya-mizh-tsimi-ponyattyami (дата звернення: 12.07.2023).
7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakоn2.rada.gоv.ua/laws/shоw/2341-14 (дата звернення: 12.07.2023).
8. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі : Статут Міжнародного військового трибуналу від 08 серп. 1945 р. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id211232 (дата звернення: 12.07.2023).
9. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни: двадцяти запитань та відповідей. Центр політико-правових реформ : веб-сайт. URL: https://pravo.org.ua/blogs/kryminalna-vidpovidalnist-zaporushennya-zakoniv-ta-zvychayiv-vijnydvadtsyat-zapytan-tavidpovidej (дата звернення: 12.07.2023).
10. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153 (дата звернення: 12.07.2023).
11. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів : Протокол Організації Об’єднаних Націй від 8 червня 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (дата звернення: 12.07.2023).
12. О воинской обязанности и военной службе : Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260 (дата звернення: 12.07.2023).
13. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151 (дата звернення: 12.07.2023).
14. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152 (дата звернення: 12.07.2023).
15. Сенаторова О. В. Права людини і збройні конфлікти : навч. посіб. Київ : ФОП Голембовська О.О., 2018. 208 с.
16. Мельцер Н. Міжнародне гуманітарне право. Загальний курс : навч. посіб. Київ : Міжнародний Комітет Червоного Хреста, 2020. 396 с.
17. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду : Статут Організації Об’єднаних Націй від 17 липня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 12.07.2023).
18. Заява Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року : Заява Верховної Ради України від 25 лютого 2014 р. № 790-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18 (дата звернення: 12.07.2023).
19. Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» : Постанова Верховної Ради України від 04 лютого 2015 р. № 145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19 (дата звернення: 12.07.2023).
20. Анісімов Г. Під час кваліфікації дій особи як порушення законів та звичаїв війни важливим є встановлення контекстуального аспекту. Верховний Суд : веб-сайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1291154 (дата звернення: 12.07.2023).
21. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II) : Протокол Організації Об’єднаних Націй від 8 червня 1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 (дата звернення: 12.07.2023).
22. Ukraine: Russian soldiers filmed viciously attacking Ukrainian POW must face justice. Amnesty International : веб-сайт. URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/ukraine-russian-soldiers-filmed-viciously-attacking-ukrainianpow-must-face-justice/ (дата звернення: 12.07.2023).
23. Масова загибель українських полонених в Оленівці. Що відомо. BBC News Україна: веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-62339684 (дата звернення: 12.07.2023).
24. Уповноважений: Рашисти продовжують залякування, фільтрацію та вбивство мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини : веб-сайт. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-rashisti-prodovzhuyutzalyakuvannya-filtraciyu-ta-vbivstvo-mirnogo-naselennya-natimchasovo-okupovanih-teritoriyah (дата звернення: 12.07.2023).
25. Конвенція про захист цивільних осіб під час війни : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154 (дата звернення: 12.07.2023).
26. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 12.07.2023).
27. Примусові роботи на окупованих територіях: як діяти українцям, щоб уникнути кримінальної відповідальності – поради адвоката. Інформаційне агентство «Українські Національні Новини» : веб-сайт. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1978592-primusovi-roboti-na-okupovanikh-teritoriyakhyak-diyati-ukrayintsyam-schob-uniknuti-kriminalnoyividpovidalnosti-poradi-advokata (дата звернення: 12.07.2023).
28. Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 14 травня 1954 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU54K01U (дата звернення: 12.07.2023).
29. Країна-крадійка: які культурні цінності України викрала Росія. Ukraїner : веб-сайт. URL: https://ukrainer.net/rosiia-vykrala-tsinnosti/ (дата звернення: 12.07.2023).
30. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21 вер. 1999 р. № 1068-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14 (дата звернення: 12.07.2023).
31. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08 червня 2000 р. № 1805-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (дата звернення: 12.07.2023).
32. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
33. Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 10 жовтня 1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_266 (дата звернення: 12.07.2023).
34. Рашисти почали робити вкрай небезпечні мінипастки: чого не треба робити за будь-яких умов. Defense Express : веб-сайт. URL: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vorog_pochav_robiti_vkraj_nebezpechni_mini_pastki_chogo_ne_treba_robiti_za_bud_jakih_umov-6660.html (дата звернення: 12.07.2023).
35. Російські військові вбили жінку, примотали до неї її живу дитину, а між ними заклали міну – журналісти. ZMINA : веб-сайт. URL: https://zmina.info/news/rosiys%ca%b9ki-viys%ca%b9kovivbyly-zhinku-prymotaly-do-neyi-yiyi-zhyvu-dytynu-a-mizh-nymyzaklaly-minu-zhurnalisty/ (дата звернення: 12.07.2023).
36. Сафронов Т. Не фосфор: Росія використовує по Україні запалювальні снаряди 9М22С. ГО «Український мілітарний центр» : веб-сайт. URL: https://mil.in.ua/uk/articles/ne-fosfor-rosiya-vykor1ystovuye-po-ukrayini-zapalnisnaryady-9m22s/ (дата звернення: 12.07.2023).
37. Російському військовому, який летів бомбардувати Чернігів, загрожує довічне. ZMINA : веб-сайт. URL: https://zmina.info/news/rosijskomu-vijskovomu-yakyj-letivbombarduvaty-chernigiv-zagrozhuye-dovichne/ (дата звернення: 12.07.2023).
38. Протокол про вибухонебезпечні предмети – наслідки війни : Протокол Організації Об’єднаних Націй від 28 лист. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c78 (дата звернення: 12.07.2023).
39. Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 18 вересн. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_379 (дата звернення: 12.07.2023).
40. Ukraine: Russia Uses Banned Antipersonnel Landmines. Human Rights Watch : веб-сайт. URL: https://www.hrw.org/news/2022/03/29/ukraine-russia-uses-banned-antipersonnellandmines (дата звернення: 12.07.2023).
41. The Convention on Cluster Munitions. Convention on Cluster Munitions : веб-сайт. URL: https://www.clusterconvention.org/convention-text/ (дата звернення: 12.07.2023).
42. Ukraine war: Russia used cluster weapons at least 24 times, says UN’s Bachelet. United Nations : веб-сайт. URL: https://news.un.org/en/story/2022/03/1115092 (дата звернення: 12.07.2023).
43. Сonvention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques. United Nations Treaty Collection : веб-сайт. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&clang=_en (дата звернення: 12.07.2023).
44. Дайджест ключових наслідків російської агресії для українського довкілля за 25 травня – 9 червня 2023 року. Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/dajdzhest-klyuchovyhnaslidkiv-rosijskoyi-agresiyi-dlya-ukrayinskogo-dovkillya-za-25-travnya-9-chervnya-2023-roku/ (дата звернення: 12.07.2023).
45. Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань. Українська правда : веб-сайт. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/6/7350845/ (дата звернення: 12.07.2023).
46. ООН розслідує 24 випадки використання Росією касетних боєприпасів. В організації також заявили, що невибіркові атаки РФ можуть вважатися воєнними злочинами. ZN.UA : веб-сайт. URL: https://zn.ua/ukr/POLITICS/oon-rozsliduje-24-vipadki-vikoristannja-rosijeju-kasetnikhbojepripasiv.html (дата звернення: 12.07.2023).
47. Окупанти знову збираються використати цивільних як живий щит. ZN.UA : веб-сайт. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/okupanti-znovu-zbirajutsja-vikoristati-tsivilnikh-jakzhivij-shchit.html (дата звернення: 12.07.2023).
48. Орлова В. У Держдепі США заявили, що Росія «проводить кампанію з терору» в Україні. УНИАН : веб-сайт. URL: https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-derzhdep-vvazhayeshcho-rosiya-provodit-kampaniyu-z-teroru-v-ukrajini-novinivtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11792301.html (дата звернення: 12.07.2023).
49. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України від 10 жовт. 2018 р. № 514. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1233-18 (дата звернення: 12.07.2023).
Опубліковано
2023-08-10
Сторінки
43-54
Розділ
СЕКЦІЯ 6 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПРАВО ЄС; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО