РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТИ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ключові слова: електронні кошти, блокчейн-технології, NFT (Non-Fungible Token)

Анотація

Метою статті є дослідження ролі досить розповсюдженого на сьогодні поняття криптовалюта у сфері інтелектуальної власності. В даному дослідженні використано такі методи, як загальнонаукові та спеціальні. Результати. В Україні криптовалюта отримала значну популярність в останні роки, що підтверджується активною діяльність нормотворення. Відповідно до норм національного законодавства криптовалюта визнається об’єктом власності та може використовуватися як засіб обміну та зберігання. Законодавство про інтелектуальну власність і регуляцію криптовалюти керується різними принципами і має різні правові наслідки в європейських країнах. Тому, при розгляді відносин між інтелектуальною власністю та криптовалютою, важливо враховувати місцеве законодавство та конкретні обставини ситуації. В багатьох країнах актуальним є питання про те, чи може інтелектуальна власність бути пов’язана з криптовалютою. Один із способів використання криптовалюти відноситься до сфери фінансових технологій, де створюються токени або маркери, що представляють певні права на інтелектуальну власність. Наприклад, децентралізовані платформи для музики або мистецтва можуть випускати токени, які дають право на доступ до вмісту або отримання роялті. Криптовалюта у сфері інтелектуальної власності є новим підходом до ведення бізнесу, пов’язаного з інтелектуальною власністю, включаючи авторські права, патенти, товарні знаки тощо. Уряд запланував впровадити механізм легалізації та регулювання криптовалютних бірж та інших платіжних сервісів. Національний банк України висловив свою позицію щодо криптовалют, розглядаючи їх як «грошові знаки», але не юридичні засоби платежу в Україні. Однак ця позиція не заважає громадянам України володіти, обмінювати та використовувати криптовалютою. Висновок. В статті наголошується, що ринок криптовалют є високоризиковим, і потенційні інвестори повинні бути обережними при здійсненні операцій з криптовалютами. Рекомендується отримувати додаткову консультацію від фахівців перед здійсненням будь-яких інвестицій або операцій з криптовалютами в Україні.

Посилання

1. Закон України «Про віртуальні активи» від 17.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення: 29.06.2023).
2. Постанова від 14.08.2017 № 78 Про затвердження Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0078500-17#Text (дата звернення: 29.06.2023).
3. Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin : офіційне повідомлення Національного банку України від 10.11.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text (дата звернення: 26.06.2023).
Опубліковано
2023-08-10
Сторінки
20-23
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ