ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК У ФІНЛЯНДІЇ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

  • М.С. Пузирьов
Ключові слова: позбавлення волі на певний строк, виконання покарання, кримінально-виконавча (пенітенціарна) система, зарубіжний досвід.

Анотація

Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк у Фінляндії з формулюванням пропозицій щодо удосконалення відповідного напряму кримінально-виконавчої діяльності в Україні.

Посилання

1. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=249066305.
2. Питання Міністерства юстиції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/cardnpd?docid=249357900.
3. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів : Закон України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 869.
4. Гусева С.И. Пенитенциарная система Финляндии / С.И. Гусева // Человек: преступление и наказание. – 2009. – № 1. – С. 181–185.
5. Finland // World Prison Brief data [Electronic resource]. – Access mode : http://www.prisonstudies.org/country/finland.
6. Коски М. Организация тюрем в Финляндии после реформы 2006 г. / М. Коски, О.В. Дружининская // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2015. – № 3 (31). – С. 90–96.
7. The Constitution of Finland 11 June 1999 (731/1999, amendments up to 1112/2011 included). – 25 p. [Electronic resource]. – Access mode : https://www.finlex.fi/en/laki/ kaannokset/1999/en19990731.pdf.
8. Prison policy, prison regime and prisoners’ rights in Finland [written by specialists of the Criminal Sanctions Agency, Helsinki (ed. Virva Ojanpera-Kataja)] // Prison policy and prisoners’ rights: the protection of prisoners’ fundamental rights in international and domestic law. – 2008. – Volume 42 of the Publications of the International Penal and Penitentiary Foundation. – P. 317–338.
9. Lappi-Seppälä T. Sentencing and Punishment in Finland: The Decline of the Repressive Ideal / T. Lappi-Seppälä // Sentencing and Sanctions in Western Countries [ed. by Michael Tonry, Richard S. Frase]. – New York : Oxford University Press, 2001. – P. 92–150.
10. Imprisonment Act (767/2005). – 59 p. [Electronic resource]. – Access mode : http://www.vankeinhoito.fi/ material/attachments/rise/saannokset-osanliitteet/6IOn6IKW7/ Vankeuslaki_-_Imprisonment_Act.pdf.
11. Fine // Criminal Sanctions Agency [Electronic resource]. – Access mode : http://www.rikosseuraamus.fi/en/index/sentences/ fine.html.
12. Accommodation // Criminal Sanctions Agency [Electronic resource]. – Access mode : http://www.rikosseuraamus.fi/en/ index/enforcement/basiccare/accommodation.html.
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених : Закон України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 43. – Ст. 736.
14. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
15. Пузирьов М.С. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються в установах виконання покарань / М.С. Пузирьов, В.Л. Віговський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип 14. – Т. 2. – С. 124–127.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
107-111
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО