ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЮВАНИМ НЕПОВНОЛІТНІМИ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

  • Р.О. Бундз
Ключові слова: загально соціальне попередження, злочинність неповнолітніх, заходи запобігання, причини та умови злочинності.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань загально соціального запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з особливою жорстокістю. Доведено, що запобігання злочинності передбачає відповідний вплив на ці причини і умови. Воно полягає у тому, щоб, з одного боку, перешкоджати їх виникненню, а з іншого – припинити чи нейтралізувати (послабити) криміногенну дію тих з них, які існують об’єктивно і поки не піддаються усуненню. З’ясовано, що загальносоціальне попередження має своїм результатом усунення, ослаблення, нейтралізацію всього негативного комплексу впливу на злочинність.

Посилання

1. Ольков С.Г. Уголовно-процессуальные правонарушения в российском судопроизводстве и общая теория социального поведения / С.Г. Ольков. – Тюмень, 1993. – 153 с.
2. Грачев B.C. Правовая культура как субъективный фактор реализации права : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / В.С. Грачев. – СПб, 1996. – 22 с.
3. Шапиева О.Г. Проблема нравственно-правовой социализации личности: концептуальный и практические аспекты / О.Г. Шапиева. – СПб, 1996. – 296 с.
4. Игошев К.Е. Введение в курс профилактики правонарушений / К.Е. Игошев, В.С. Устинов. – Горький, 1977. – 246 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
83-87
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО