ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

  • А.О. Купріянова
Ключові слова: правове регулювання, зарубіжний досвід, дисциплінарна відповідальність, державні виконавці

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та зарубіжної літератури досліджено досвід країн Європи щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних виконавців та визначено можливості його використання в Україні. Констатовано, що на сьогодні в Європі та світі існує чимала кількість позитивних прикладів у побудові законодавства, яке визначає правові засади притягнення до відповідальності державних виконавців.

Посилання

1. Колобов Л. Порівняльний аналіз виконавчого провадження в провідних зарубіжних країнах. URL : http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/6/part_2/19.pdf.
2. Нодь А. Исполнительное производство в Германии. URL : https://www.ruspravo.de/vsiskat-dolg-germanii.html.
3. Візит делегації Міністерства юстиції України та АПВУ до Польщі / офіційний веб-сайт «Бюро приватних виконавців». URL : https://buroalternativa.com.ua/vizit-delegatsiyiministerstva-yustitsiyi-ukrayini-ta-apvu-do-polshhi-den-pershiy/.
4. Професія судового виконавця в Польщі. Електронний webпортал Приватних виконавців України. URL : http://ispolnitel.com/publications/67-rubrika-obzorzarubezhnogo-opyita-polsha.
5. П’ятницький А.В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ; Сум. держ. ун-т. Суми : [б. в.], 2018. 225 с.
6. Судебные приставы 2018. Новые законы о судебных приставах с 1 января 2018 года. Какие изменения в законе о судебных приставах? URL : https://nto.pl/komornicy-2018-nowe-ustawy-o-komornikach-od-1-stycznia-2018-r-jakie-zmiany-w-prawie-o-komornikach-1601/ar/13774750.
7. Закон Республіки Польщі «Про судових приставів». URL : https://www.arslege.pl/akt-archiwalny-ustawa-zdnia-29-sierpnia-1997-r-o-komornikach-sadowych-i-egzekucji/k91/s1723/.
8. Балсиене Я., Мейлюс К., Тамошюниене Э., Вишинскис В. Реформа системы исполнительного производства в Литве. Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Эканоміка. Права. Мінск : БДУ, 2013. № 1. С. 79–83.
9. «Обзор»: пути и перепутья института приставов в Литве. URL : https://ru.delfi.lt/news/live/obzor-puti-ipereputya-instituta-pristavov.d?id=21086465.
10. Палата приставов Литвы укрепляет сотрудничество с приставами Украины. URL : http://www.antstoliurumai.lt/ index.php?id=2200.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
157-161
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО