ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

  • О.Ю. Дахно
Ключові слова: міжнародне право, воєнні злочини, злочини проти людяності, Римський статут

Анотація

Статтю присвячено питанням реалізації відповідальності за воєнні злочини у міжнародному праві. Аналізуються головні відмінності воєнних злочинів у міжнародному праві та законодавстві України, а також практичні наслідки цих відмінностей.

Посилання

1. Римский статут международного уголовного суда в редакции от 16.01.2002 г. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_588.
2. Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
3. Bundesgesetzblatt Online Login Abonnentenversion (Bundesgesetzblatt), 2000. II. P. 1393. URL: http://www.bgbl.de.
4. Лихова С.Я. Порушення норм гуманітарного права (актуальні питання ратифікації Римського статуту). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Вип. 36. С. 225–236.
5. Сірант М.М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 845. С. 225–230.
6. Стриженова К. Міжнародний кримінальний суд: перспективи розгляду злочинів. Ліга. Блоги. 2017. 25 лютого. URL: https://blog.liga.net/user/kstrizhenova/article/26186.
7. Шевченко А. Злочини проти людяності не мають строку давності. Голос України. 2016. 15 липня. URL: http://www.golos.com.ua/article/272634.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
144-147
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО