ПРАВОВА ОХОРОНА СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТАХ (ХІ – ХVІ СТОЛІТТЯ) ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ

  • С.Г. Ковальова
Ключові слова: середньовічне право, правосвідомість, суспільний порядок, громадська безпека, міське право

Анотація

У статті встановлено, що середньовічне європейське міське право приділяло значну увагу питанням охорони суспільного порядку та громадської безпеки в містах, оскільки справедливо вважало суспіль- ний мир та злагоду запорукою існування та нормального функціонування міста. Із цією метою вжива- лися заходи, здебільшого заборонного характеру, загальної та спеціальної превенції. Крім превентив- ної, ці заходи виконували також і виховну функцію, формуючи в мешканців середньовічних міст повагу до права, готовність вирішувати конфлікти не насильством, а правовими способами.

Посилання

1. Белов Г. фон. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. Пер. с нем. Е. Петрушевской. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1912. 292 с.
2. Білоус Н. Київ наприкінці ХV – у першій половині ХVІІ ст. Міська влада і самоврядування. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 360 с.
3. Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.). Львів: Афіша, 2002. 255 с.
4. Гюлльманн К. Общественная и частная жизнь в европейских городах средних веков. Пер. с нем. СПб.: тип. Н. Греча, 1839. 296 с.
5. Калашникова Н. Право и правосудие в шведском городе XIII в. Средние века. Вып. 61. М.: Наука, 2000. С. 79–98.
6. Сванидзе А. Из истории городского строя Швеции XIII в. Средние века. Вып. 28. М.: Наука, 1965. С. 80–94.
7. Городское право города Вены. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 154–163.
8. Из установлений епископа Буркхарда. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – С. 25–28.
9. Право города Страсбурга. Второе городское право. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989.
С. 108–114.
10. Городское право города Берна. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 129–141.
11. Право г. Фрайбурга (в Брейсгау). Средневековый город. Вып. 4. 1977. С. 39–49.
12. Рассказ Кельгофской хроники. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 120–124.
13. Рассказ хроники Детмара. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 135–139.
14. Союзный договор 14 сентября 1396 г. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 129–134.
15. Городское право города Мюнстера. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 149–154.
16. Право города Страсбурга. Древнейшее городское право. Средневековое городское право XII – XIII вв.: сб. текстов / под ред. С. Стама. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 96–108.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
16-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ