ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

  • І.В. Скороход
Ключові слова: ІТ-технології, податкова діяльність, ефективність, зарубіжний досвід, принципи, стратегія, податкові органи, електронні сервіси

Анотація

У статті на підставі вивчення теорії права й аналізу чинного законодавства з’ясовано адміністра- тивно-правові засади сучасних ІТ-технологій у сфері податкової діяльності України. З’ясовано пробле- ми, які перешкоджають ефективному здійсненню податкової діяльності та вирішення яких можливе за допомогою впровадження сучасних ІТ-технологій. Проаналізовано зарубіжний досвід і передумови ефективного застосування ІТ-технологій у сфері податкової діяльності. Визначено перспективи розвит- ку запровадження ІТ-технологій у сфері податкової діяльності.

Посилання

1. У ДФС визначено Стратегічні ініціативи розвитку до 2020 року. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/322784.html.
2. Украинский IТ-рынок: итоги 2017 и перспективы 2018. URL: https:/dou.ua/lenta/articles/2017/summary.
3. Податкове законодавство України у сфері оподаткування ІТ-послуг. Офіційний сайт компанії Делойт в Україні. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/tax/articles/itukraine.html.
4. Андрощук Г. Зарубіжний досвід стимулювання ІТ компаній. Інтелектуальна власність в Україні. 2014. № 12. С. 43–52.
5. Податковий кодекс. Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13. № 13–14. № 15–16. № 17. Ст. 112.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
97-99
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО