ДІЛЬНИЧНІ ОФІЦЕРИ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

  • М.В. Лошицький
  • С.О. Короєд
Ключові слова: поліція, дільничні офіцери (інспектори), адміністративно-поліцейські послуги, сер- вісна функція, публічно-владні повноваження, населення, адміністративна (поліцейська) діяльність

Анотація

Простежується законодавче регулювання розвитку інституту дільничних офіцерів поліції як склад- ник поліцейської реформи в Україні. Розглядаються позиції науковців стосовно розмежування публіч- но-владних і публічно-сервісних послуг, які надаються дільничними офіцерами поліції. Висвітлюється європейський досвід розуміння функцій поліцейського в суспільстві. Акцентується увага на відсутності чітких критеріїв відмежування поліцейських послуг від інших завдань публічно-владного (адміністра- тивного) змісту. Обґрунтовується думка, що ці послуги взаємопов’язані і взаємодоповнюючі, характе- ризуються сервісним характером і реалізуються адміністративними засобами, комплексно й одночасно. Пропонується називати такі послуги адміністративно-поліцейськими послугами.

Посилання

1. Аваков А.: дільничний поліцейський – це обличчя поліції на місцях. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: http://mvs.gov.ua/ua/news/14137_Arsen_Avakov_Dilnichniy_policeyskiy___ce_oblichchya_policii_na_miscyah_.htm.
2. Середа В. Силовики чи служба сервісу? Віче. 2013. № 13. URL: http://veche.kiev.ua/journal/3745/.
3. Дроздова І. Рівень надання адміністративних послуг як один із факторів формування довіри населення до органів внутрішніх справ. Філософські та методологічні проблеми права. 2014. № 2. С. 122–134. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ bitstream/123456789/885/1/13.pdf.
4. Головков О. Місце дільничного офіцера поліції в системі суб’єктів адміністративної діяльності Національної поліції України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 184–186. URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/53.pdf.
5. Адміністративна діяльність Національної поліції : навчальний посібник / кер. авт. кол. В.А. Глуховеря. Дніпро, 2017. 248 с.
6. Клочко А. Особливості правового регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 131–134. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/30.pdf.
7. Закон України «Про Національну поліцію»: науково-практичний коментар / О. Безпалова та ін. Харків, 2016. 408 с.
8. Лошицький М. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2014. 403 с.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
69-72
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО