ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ГРУПИ РИЗИКУ

  • В.В. Колісніченко
Ключові слова: правоохоронці, поліцейські, підлітки, група ризику, взаємодія, підготовка, діагнос- тика, інформація

Анотація

У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених, визначено етапи підготовки майбутніх право- охоронців до роботи з підлітками групи ризику, надано загальну оцінку стану підготовки таких фахівців. Наголошено на тому, що сьогодні є нагальна необхідність побудови ефективної системи, зорієнтованої на активну участь майбутніх співробітників поліції в соціально-педагогічній, освітньо-профілактичній діяльності на основі широкої співпраці з усіма громадськими інститутами суспільства, високого ступе- ня самостійності у формулюванні і вирішенні зазначених проблем.

Посилання

1. Освітні технології : навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. Київ, 2001. 256 с.
2. Вайда Т.С. Кримінологія та профілактика девіантної поведінки : програма та плани семінарських занять / Т.С. Вайда та ін. Херсон, 2001. 40 с.
3. Туряниця В.В., Лемак В.В., Горінецький Й.І. Правова освіта та правове виховання – один із напрямів профілактики протиправної поведінки неповнолітніх: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 1999. № 2. С. 59–63.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
61-63
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО