АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

  • Р.М. Дмитренко
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, прокурорська діяльність, сфера виконання покарань, закон, міжнародні договори, органи прокуратури, наказ, права і свободи

Анотація

У статті на підставі вивчення теорії права та аналізу чинного законодавства з’ясоване адміністратив- но-правове забезпечення прокурорської діяльності у сфері виконання покарань України. Визначено та класифіковано нормативно-правові акти, які регламентують прокурорську діяльності у сфері виконан- ня покарань. Проаналізовано адміністративне законодавство, що регламентує прокурорську діяльність у сфері виконання покарань, та запропоновано шляхи його вдосконалення.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3-4. Ст. 213.
3. Звіт про проведену оцінку результатів виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Генеральної прокуратури України на 2017 рік. URL : https://www.gp.gov.ua/ ua/adminkor.html?_m=publications&t=rec&id=218720&download_af=2036.
4. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12.
5. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
44-47
Розділ
СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО