ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Ю.В. Сокоринський
Ключові слова: проблеми, правове регулювання, пенсійне забезпечення, пенсія, соціальний захист

Анотація

У статті з’ясовано проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення. Визначено їх зміст та охарактеризовано сутність кожної з них. Окреслено специфіку шляхів вирішення таких проблем.

Посилання

1. Бережна А. Проблеми фінансового забезпечення Пенсійного фонду України. Вісник економічної науки України. 2013. № 2. С. 12–17.
2. Калита Т.А. Проблеми розвитку пенсійної системи в Україні та шляхи їх розв’язання. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 1. С. 100–105.
3. Корбутяк А.Г. Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська. Причорноморські економічні студії. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 2017. Випуск 22. С. 169–172.
4. Королевська Н.К. Стара нова пенсійна реформа. Економічна правда. 2011. № 06. С. 19–24.
5. Саінчук Н.В. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 681. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 79–84.
6. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 3. Ст. 10.
7. Дефіцит Пенсійного фонду України поступово зменшується : офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України. URL: http://www.fpsu.org.ua/napryamkidiyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/13721-defitsit-pensijnogo-fondu-ukrajini-postupovozmenshuetsya.
8. Левчук Н.М. Здоров’я і тривалість життя в Україні у контексті формування передумов інноваційної зайнятості. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1. С. 54–65.
9. Шах І.З. Недержавні фонди соціального страхування: проблеми та перспективи їх розвитку в Україні / І.З. Шах, М.Я. Яструбський. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 262–267.
10. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2018 р.: веб-ресурс Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (нацкомфінпослуг). URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/OsnPokazn/NPF_II_kv_2018.pdf.
11. Носова Є.А. Тіньова заробітна плата в Україні: причини існування та шляхи подолання. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2013. № 2. С. 110–115.
12. Чорнобаєв В.В. Вплив підвищення мінімальної заробітної плати в Україні на загальний стан економіки і державний бюджет в 2017 році / В.В. Чорнобаєв, Є.Ю. Мороз. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. № 1. С. 45–55.
13. Пів-України «нелегалів»: результати дослідження тіньової зайнятості: веб-ресурс «24 канал». URL: https://24tv.ua/piv_ukrayini_nelegaliv_rezultati_doslidzhennya_tinovoyi_zaynyatosti_n989868.
14. Пугающая статистика: смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза (инфографика): веб-ресурс «Уніан». URL: https://www.unian.net/health/country/10157627-pugayushchaya-statistika-smertnost-v-ukraine-prevysilarozhdaemost-pochti-v-dva-raza-infografika.html.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
31-34
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ