КОМІСІЯ ІЗ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЯК ОРГАН, СТВОРЕНИЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЮРИДИЧНОЇ ФІКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

  • Я.Є. Сиротнікова
Ключові слова: комісія із трудових спорів, юридична фікція, фікції в трудовому праві, трудова пра- восуб’єктність

Анотація

У статті проаналізовано правовий статус комісії із трудових спорів як колективного суб’єкта трудового права в аспекті реалізації юридичної фікції як засобу юридичної техніки.

Посилання

1. Кодекс законів про працю України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Костюк В. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2011. № 2 (4). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11kvlpto.pdf.
3. Слюсарь А. Общие принципы создания и функционирования комиссий по трудовым спорам. Проблемы законности : сборник научных трудов. Харьков, 2014. Вып. 126. С. 92–99.
4. Конституція України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Ул’яновська О. Сутність правової фікції. Право України. 2011. № 1. С. 184–187.
6. Про виконавче провадження: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. Москва, 1974. С. 256.
8. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27 грудня 2014 р., підготовлений до другого читання 24 липня 2017 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
9. Про третейські суди: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
27-30
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ